Aanpassing gebouw A115 – Aanbestedingsnieuws

Aanpassing gebouw A115

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Bij Defensie hebben militair operationele en sociaaleconomische overwegingen een rol gespeeld om te komen tot een doelmatiger belegging van het bestaande vastgoed. Een voorbeeld betreft deze opdracht voor wat betreft het verplaatsen van Coördinatie en Ondersteuning Import/ Export (CO IMPEX) van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) naar Camp New Amsterdam (CNA) in Huis ter Heide.

Hiervoor dienen een aantal bouwkundige aanpassingen doorgevoerd te worden.

De aanpassingswerkzaamheden houden op hoofdlijnen het volgende in: het gebouwschil, de werktuigbouwkundige als ook de elektronische installaties moeten gedeeltelijk worden vervangen en er moeten werkzaamheden plaatsvinden met betrekking tot de werkplekken en het realiseren van de loading-docks. Resultaat is een aangepast gebouw A115 voor de huisvesting van DVVO, CO IMPEX, Werkeenheid Personenvervoer en de Beheerder Logistiek voor de periode van maximaal 10 jaar.

CO IMPEX heeft als taak het douane technisch afhandelen van import en exportzendingen voor heel Defensie, alsmede het plannen van transport voor deze zendingen. De zendingen worden gereed gemaakt voor transport en ge-(de-) consolideert in de loods met een zeer hoge in- en uitslagfrequentie. De werkeenheid personenvervoer op CNA is belast met het plannen en uitvoeren van niet operationeel personenvervoer voor de gehele defensieorganisatie. Daarnaast wordt eenvoudig onderhoud aan de bussen gepleegd. Het nieuwe programma voor gebouw A115 is grofweg in te delen in drie (gebruiks)groepen: CO IMPEX, Werkeenheid personenvervoer, Logistiek Beheer DVVO-breed en een deel voor gezamenlijk gebruik.

De opdracht betreft de verbouwing van gebouw A115 waarbij de benodigde technische ruimten ingepast dienen te worden in de (bestaande) ruimten op begane grond en beschikbare ruimte op de verdieping. Een deel van het pand A115 blijft in gebruik door de werkeenheid personenvervoer (DVVO). Bij deze herindeling zijn de bestaande contouren als uitgangspunt gehanteerd of te wel het uiterlijk van het gebouw blijft nagenoeg ongewijzigd. Binnen de bestaande contouren is gekeken naar de meest optimale indeling voor het beoogde gebruik. Indien dit onvoldoende blijkt zal er extra ruimte moeten worden gerealiseerd.

Het vlekkenplan (ruimtelijke uitwerking) is door Defensie goedgekeurd en is het resultaat van de bestaande situatie, het functioneel ruimtelijk programma, ruimtelijke/proces relaties en gebruikers wensen. Aan de hand van het vlekkenplan is de ruimtelijke inpassing van het programma inzichtelijk gemaakt. Het structuurontwerp is de basis voor verdere uitwerking en materialisering voor de opdrachtnemer. De kantoor- en verblijffuncties van de werkeenheid personenvervoer blijven in het nabijgelegen gebouw A116 gehandhaafd. De bedrijfsvoering van de werkeenheid personenvervoer dient tijdens de verbouwing in A116 gewaarborgd te blijven. Het project dient gefaseerd (tijdens de uitvoering) in gebruik genomen te kunnen worden.

De opdracht omvat het uitvoeren van bouwkunde werkzaamheden (sloop bestaande inrichting, bouw van kantoorruimten, aanpassingen in de gevel, het realiseren van laad- en losvoorzieningen, schilderwerk), constructieve werkzaamheden (versterken dakconstructie) en het aanpassen van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale concurrentiegerichte dialoog.In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase.

Het doel van de inlichtingenbijeenkomst aanmeldingsfase is om ondernemingen uitleg te geven over de inhoud en omvang van de opdracht alsmede de aanbestedingsprocedure. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst worden ondernemingen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst worden de presentatie, vragen en antwoorden op TenderNed gepubliceerd.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een inlichtingenbijeenkomst door uiterlijk vóór 14 juni 2023 – 16:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die de inlichtingenbijeenkomst namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan de inlichtingenbijeenkomst. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Bron: Tenderned maandag 5 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299864

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *