Nieuwbouw bouwteam University College Groningen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw bouwteam University College Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een opdracht uitgeschreven voor de sloop en nieuwbouw ten bate van een University College in (de stad) Groningen. De opdracht bestaat uit een integrale bouwteam- en uitvoeringsopdracht inclusief de sloop van een gedeelte van het bestaande gebouw. Het totaal zal circa 5.000 m2 bvo beslaan (ca. 3.900m2 bestaand (renovatie) en ca. 1.100m2 uitbreiding).
De opdracht is uitgeschreven met een concurrentiegerichte dialoog, gepubliceerd 30 mei. De opdracht sluit op 7 juli 2023.

Impressie: © Rijksuniversiteit Groningen
De opdracht loopt via Tenderned, aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299302/details
Zie eerder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *