TenderNed: Zelden ondernemersvriendelijke termijnverlenging – Aanbestedingsnieuws

TenderNed: Zelden ondernemersvriendelijke termijnverlenging

Aanbestedende diensten verruimen lang niet altijd de termijnen in vakantieperiodes, blijkt uit analyse van de TenderNed-data, door het TenderNed team. Ondernemers hebben hierdoor minder tijd om tot een goede offerte te komen. Of moeten tijdens hun vakantie aan het werk om de deadline te halen.

Aanbestedingsnieuws signaleerde al eerder, onder meer bij de aanbesteding voor de corona-app de hackaton of het onwerpen van overwegbeveiliging, dat er voor ondernemers zo geen Pinksteren overbleef. En dat mag ook gewoon, getuige dit interessante artikel van Joost Haest van advocatenkantoor Severijn Hulshof.  https://www.severijnhulshof.nl/aanbesteden-tijdens-de-vakantieperiode-mag-dat-2/

Dit beleid bevoordeelt ondernemers die er toch al andere vakanties dan onze schoolvakanties op nahouden, mensen zonder schoolgaande kinderen en buitenlandse investeerders. Terwijl aanbesteding zou moeten draaien op basis van het gelijkheidsbeginsel, wordt er zo een ongelijke behandeling geïnstitutionaliseerd, die met name christelijke en vrouwelijke ondernemers uitsluit.

Pinksteren wordt echter wel uitgebreid gevierd door TenderNed zelf.  En of de inschrijvende ondernemers tijdens de Pinksteren er nog wel eventjes aan willen denken dat de schoonmakers vakantie hebben. http://www.aanbestedingsnieuws.nl/schoonmaakdienstverlening-primenius-groningen-drenthe/

Ja, maar ondernemers wordt die rust niet gegund. Een rustdag tijdens de Pinksteren is dus een luxe geworden.  Dankzij 1 Europese richtlijn, die dit overigens helemaal niet als bedoeling had en gewoon overliet aan de Lidstaten, is de facto door er niets voor te regelen, het concept vakantie voor ondernemers afgeschaft. En niemand die zich afvraagt waarom het zo ongezellig is geworden nu al weer sinds 2013.

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/nl/visie-omgaan-met-termijnen waarin geconcludeerd wordt:

Noch in de Richtlijn 2014/24/EU noch in de Aanbestedingswet 2012 worden feestdagen genoemd. In de Verordening 1182/71/EG is daarover wel iets bepaald: als de laatste dag van een termijn valt op een feest-, zater-, of zondag, loopt de termijn af op de volgende werkdag om 24.00 uur.

Deze verordening bepaalt ook dat feestdagen alle dagen zijn, die als zodanig door een instelling zijn erkend en alle dagen die door een lidstaat aan de Commissie als zodanig zijn bekendgemaakt. Voor Nederland zijn die te vinden in de Algemene termijnenwet en in het Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2014-2016. Als een termijn dus op één van de daarin genoemde erkende feestdagen eindigt, geldt dat de betreffende termijn pas eindigt op de volgende werkdag om 24.00 uur.
[nadruk, red AN]

Het analyseteam van TenderNed keek er zelf naar en zocht uit in hoeverre aanbestedende diensten de termijnen verlengen tijdens officiële schoolvakanties. In het voorjaar, de meivakantie en de herfst komen termijnverlengingen er bekaaid van af.
Op basis van aanbestedingsdata van 2017 tot en met 2022 kwamen ze tot de conclusie:

3 ergernissen van ondernemers

Geen rekening houden met schoolvakanties in de aanbestedingsplanning wordt door ondernemers als een grote ergernis ervaren. Aan de hand van data gaan we na hoe vaak dergelijke situaties zich voordoen. In de volgde editie bekijken we hoe vaak aanbestedende diensten de termijn voor de gunningsbeslissing op het laatste moment uitstellen.

De belangrijkste conclusies:

  • In de zomer- en kerstvakantie worden het vaakst verlengde termijnen gehanteerd. Gemiddeld krijgen ondernemers dan ongeveer een extra week de tijd om een inschrijving te doen.
  • Tijdens de voorjaars- en herfstvakantie liggen de gehanteerde termijnen rond het gemiddelde (42,5 dagen). Met andere woorden: met deze vakanties houden aanbestedende diensten meestal geen rekening.
  • Het aantal kluissluitingen ligt tijdens de kerst-, mei- en zomervakantie een stuk lager dan gemiddeld. De herfstvakantie, en in mindere mate de voorjaarsvakantie, geven een ander beeld. Tijdens deze vakanties zijn er juist meer kluissluitingen dan gemiddeld.
  • Bij de uiterste termijn voor het stellen van vragen is eenzelfde beeld te zien. Ook hier ligt dit aantal tijdens de mei-, zomer- en kerstvakantie onder het gemiddelde. De einddatum voor het stellen van vragen is daarentegen bovengemiddeld in de voorjaars- en herfstvakantie.

Verlengde termijnen tijdens schoolvakanties

Percentage aanbestedingen met verlengde inschrijftermijn tijdens schoolvakanties

  • Aanbestedende diensten hanteren met name in de zomer- en kerstvakantie een langere inschrijftermijn dan het wettelijk minimum.
  • In bijna 40% van de aanbestedingen die tijdens de zomervakantie lopen, is de inschrijftermijn met minimaal 15 dagen verlengd.
  • Voor de kerstvakantie geldt dat is de inschrijftermijn van ongeveer 25% van de aanbestedingen met minimaal 15 dagen verlengd.

Zie ook:
https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/vrijwel-geen-verruimde-termijnen-tijdens-voorjaars-en-herfstvakantie

eerder:

 

Aanbesteding, timing en marketing

Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties

 

Onethisch aanbesteden verergert schuldhulpverlening

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *