Schoonmaakdienstverlening Primenius (Groningen & Drenthe) – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Primenius (Groningen & Drenthe)

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

Stichting Primenius Onderwijs verzorgt onderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs gebaseerd op de katholieke identiteit. De stichting bestaat uit tweeëndertig  basisscholen in Groningen en Drenthe. Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om schone leeromgevingen te realiseren door kwalitatief goede schoonmaak uit te laten voeren. Hiertoe wil zij een overeenkomst sluiten met een opdrachtnemer voor schoonmaakonderhoud.

Binnen de opdracht valt:
• Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud
• Glasbewassing
• Vloeronderhoud, inclusief reinigen schoonloopzones

U dient uw inschrijving te baseren schoonmaakprogramma. Tevens dient u in uw inschrijving rekening te houden met personeel dat ter overname aangeboden wordt door de huidige leverancier. Het betreft een overeenkomst voor de duur van drie jaar.  Hierna heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog zeven keer te verlengen met één jaar.

Primenius heeft momenteel een inspanningsgericht contract. Daarbij wordt gedurende veertig weken per  jaar schoongemaakt. Op locaties waar BSO gevestigd is, is dit tweeënvijftig weken (of voor zover de BSO’s geopend zijn in de vakantie). Er zijn locaties waar de BSO’s samengevoegd worden in de vakanties, waardoor er niet iedere vakantie schoonmaak nodig is.

In de huidige situatie heeft Primenius het gevoel dat zij nog niet optimaal ontzorgd wordt. Zij merkt dat er op een aantal locaties niet (altijd) goed gecommuniceerd wordt tussen schoonmaakbedrijf en schooldirecteuren. Daarbij ziet zij dat er veel wisseling is geweest in schoonmaakmedewerkers. Dit is een aandachtspunt. Daarnaast wordt er in de huidige situatie vanaf 16.00 uur schoongemaakt. Dit is voor de locaties waar BSO plaatsvindt niet wenselijk in verband met hervervuiling. In de nieuwe situatie dient per locatie bepaald te worden hoe laat de schoonmaak aan kan vangen. Dit zal in ieder geval na sluitingstijd van de BSO zijn. In de nieuwe situatie wil Primenius graag een resultaatgericht schoonmaakcontract aan gaan. Zij laat de expertise graag bij opdrachtnemer, die van schoonmaken haar business heeft gemaakt. Daarbij vindt zij het belangrijk dat er ook is voor belevingskwaliteit: de medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen moeten het schoolgebouw als schoon ervaren.

Om u meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle inschrijvers worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. U dient uw vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, meldt u zich uiterlijk op 14 maart 2023 via ‘Mijn berichten’ op Tenderned aan. Elke inschrijver mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. U dient aanwijzingen van medewerkers van aanbestedende dienst op te volgen tijdens de schouw. De schouw start op 16 maart 2023 om 11.00 uur. U bezoekt vier locaties. Daarbij start u op H. Gerardusschool (Hanetangerweg 1, Ter Apel). Aansluitend worden de volgende locaties
bezocht:
• IKC St. Henricus (Jonkheer M.W.C. de Jongestraat 26,  Klazienaveen)
• Sint Gerardus school (Splitting 145,  Emmen)
• Sint Frans school (Harm Tiesingstraat 2, Emmen)

Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. De inschrijving, die naar het oordeel van de aanbestedende dienst, de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft, krijgt de opdracht gegund.

Bron: Tenderned woensdag 8 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290665

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 maart 2023

1 thought on “Schoonmaakdienstverlening Primenius (Groningen & Drenthe)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *