Schoonmaakonderhoud Rembrandt college Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Rembrandt college Veenendaal

Rembrandt college Veenendaal. Foto: Google Streetview

In de huidige situatie heeft het Rembrandt College een overeenkomst met Vebego (voorheen Hectas) voor het schoonmaakonderhoud. Het Rembrandt College heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 december 2023 ingaan. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

De opdracht betreft het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud, specialistisch vloeronderhoud en de glasbewassing op de locatie van het Rembrandt College. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen en het calculatieblad.  De overeenkomst betreft Rembrandt College Rembrandtlaan 2 Veenendaal
Opdrachtgever heeft gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst het recht om gebouwen dan wel
gebouwdelen aan de Overeenkomst, onder dezelfde condities als de oorspronkelijke gebouwen, toe te voegen
of om gebouwen dan wel gebouwdelen kosteloos uit de overeenkomst te verwijderen.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 36 maanden.
Startdatum: 1 december 2023
Einddatum: 30 november 2026
Optiejaren: vijfmaal één jaar

In het geval de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vroegtijdig wordt ontbonden, vernietigd of anderszins wordt beëindigd, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de opdracht aan de inschrijver die als nummer 2 in rangorde is geëindigd, en waarmee de waakvlamovereenkomst is gesloten, te gunnen. Opdrachtgever is niet verplicht de opdracht aan deze inschrijver (contractspartij bij de waakvlamovereenkomst) te gunnen. Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een nieuwe (Europese) aanbesteding te organiseren zonder vergoeding van enige kosten aan deze inschrijver.

Op 27 juni 2023 is er gelegenheid om het Rembrandt College te bezichtigen. De schouw start om 13.00 uur.
Locatie: Rembrandt College, Rembrandtlaan 2, 3904 ZK Veenendaal. U dient zich hiervoor uiterlijk op 26 juni 2023, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

Bron: Tenderned donderdag 15 juni 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *