Aanbesteding Renovatie gemaal Visserink bij Urk in aantocht

Er is een aanbesteding op komst voor de renovatie van gemaal Vissering bij Urk. De aanbesteding gaat worden uitgevoerd door Waterschap Zuiderzeeland. Er is €600.000 voor beschikbaar, zo bericht de lokale krant Veluweland Lokaal. Dat krediet wordt ook gebruikt voor een risico-inventarisatie en de voorbereiding van de aanbesteding. Het Vissering-gemaal maalt samen met de Smeent […]

Verbouwing sportcomplex Dorper Esch voorlopig gegund

Uit een persbericht van de gemeente Tubbergen maakt Aanbestedingsnieuws op dat er een voorlopige gunningsbeslissing is afgekondigd voor de renovatie en nieuwbouw van het sportcomplex in Dinkelland /Tubbergen. Het sportcomplex bestaat uit een sporthal in Tubbergen en een zwembadencomplex in Dinkelland.  Volgens het persbericht beginnen de werkzaamheden aan het sportcomplex al, terwijl de aanbesteding voor […]

Dinkelland houdt aanbesteding voor nieuwbouw zwembad Dorper Esch

De aanbesteding voor de renovatie en nieuwbouw van sport- en zwemcomplex Dorper Esch gaat van start. Dinsdagavond 28 maart heeft de gemeenteraad Dinkelland het krediet van 5,6 miljoen beschikbaar gesteld. Gegadigden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opdracht. De gemeente Dinkelland heeft de “Design & Build-methode” gekozen als aanbestedingsvorm voor de renovatie en nieuwbouw […]

Den Bosch: meer tijd nodig voor aanbesteding theater

In 2013 heeft de gemeenteraad van Den Bosch besloten een nieuw theater te bouwen. In het raadsvoorstel is ervan uitgegaan dat de totale kosten voor het nieuwe theater €55 miljoen (prijspeil 2013) zouden bedragen, exclusief indexering. De raad vroeg het college om zo dicht mogelijk bij €50 miljoen uit te komen. Dit bedrag is door […]

Brummen houdt aanbesteding voor de vervanging van bruggen

Brummen gaat drie historische bruggen over het Apeldoornse kanaal, die aan onderhoud toe zijn, vervangen. Het gaat om de Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug. Een van de bruggen die wordt vervangen is een Baileybrug. Het college van Brummen wil drie kanaalbruggen in één totaalopdracht aan marktpartijen als opdracht aanbieden. Door de bruggen te vervangen voor beweegbare bruggen hoopt […]

Kaan Architecten wint aanbesteding renovatie Paleis het Loo

Stichting Paleis het Loo heeft een aanbesteding gehouden voor een renovatie van het Paleis het Loo. Na een aanbesteding werd unaniem gekozen voor het voorstel van KAAN Architecten. Het ontwerp is geïnspireerd op de plattegrond en maatvoering van het Corps de Logis van Paleis Het Loo en geeft een logische plek aan alle functies en […]

Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

De Commissie van Den Helder heeft besloten dat de voorgenomen renovatie en het bijbehorende  Programma van Eisen van het stadhuis maximaal 9 miljoen mag kosten. Wethouder Kos van GroenLinks gaf aan tijdens een commissievergadering over het onderwerp, dat de uitvoering van het eisenpakket niet mogelijk is tegen de 9 miljoen. De Raad moet nu 19 […]

Geen aanbesteding Binnenhof na geheimverklaring

Om de beveiliging van het Binnenhof in Den Haag te garanderen, heeft Minister Blok de komende renovatie officieel geheim verklaard. Er komt daarom geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten.  Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd, zo heeft Minister Blok in april dit jaar besloten. Dat duurt 5,5 jaar […]