Aanbesteding Renovatie gemaal Visserink bij Urk in aantocht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Renovatie gemaal Visserink bij Urk in aantocht

Er is een aanbesteding op komst voor de renovatie van gemaal Vissering bij Urk. De aanbesteding gaat worden uitgevoerd door Waterschap Zuiderzeeland. Er is €600.000 voor beschikbaar, zo bericht de lokale krant Veluweland Lokaal. Dat krediet wordt ook gebruikt voor een risico-inventarisatie en de voorbereiding van de aanbesteding. Het Vissering-gemaal maalt samen met de Smeent en de Buma de Noordoostpolder droog.

Het algemeen bestuur van waterschap Zuiderzeeland heeft op 2 februari akkoord gegeven voor de start en voorbereiding van de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering op Urk. Het moet een van de meest duurzame gemalen worden. De bedoeling van de renovatie is dat het gemaal na renovatie weer 15 à 40 jaar meekan. Te weten 15 à 20 jaar voor bewegende onderdelen en de elektrotechniek en 40 jaar voor de civieltechnische onderbouw en rest van het monumentale gebouw. Na renovatie kan de installatie voor koudelevering naar verwachting 25 jaar mee. Het idee achter de koudelevering is dat bedrijven en de exploitant van het energienetwerk zelf ook investeren in deze innovatieve technologie in samenwerking met het waterschap.

©Wiki Commons, paems
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemaal_Vissering#/media/File:Urk-Gemaal_Vissering-4.JPG

Dit voorjaar volgt de aanbesteding waarbij de markt wordt gevraagd om met innovatieve ideeën te komen. Marktpartijen met ideeën die het meest veelbelovend zijn worden vervolgens uitgenodigd om hun ideeën uit te werken. De verwachting is dat medio 2018 de opdracht gegund kan worden. Dan kan de uitvoering van de renovatie ook daadwerkelijk beginnen. De verwachting is dat de renovatie in 2020 gereed is.

Het waterschap besteedt de komende jaren veel aandacht aan het duurzamer maken van de gemalen, daarvoor is het project Energie en Gemalen opgestart. Deze verduurzaming komt voort uit het Masterplan Duurzame Energie. Het waterschap wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2050 klimaatneutraal. Naast het efficiënter en duurzamer maken van het gemaal wordt ook een vispassage gerealiseerd. Het gemaal levert ook restwarmte, die bij het pompen vrij komt.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland, 8 februari 2017
http://veluweland.nl/deel-je-nieuws-artikel/cda-hattem-op-bezoek-urk-359074

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *