Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis – Aanbestedingsnieuws

Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

De Commissie van Den Helder heeft besloten dat de voorgenomen renovatie en het bijbehorende  Programma van Eisen van het stadhuis maximaal 9 miljoen mag kosten. Wethouder Kos van GroenLinks gaf aan tijdens een commissievergadering over het onderwerp, dat de uitvoering van het eisenpakket niet mogelijk is tegen de 9 miljoen. De Raad moet nu 19 december kiezen voor het volledig uitvoeren van het eisenpakket tegen een kostenoverschrijding of voor het uitvoeren voor 9 miljoen en zien hoe veel van de eisen daarmee gehaald kunnen worden.

Het programma van eisen is volgens een nader bouwkostenonderzoek van de gemeente niet uit te voeren voor minder dan 13,8 miljoen. De aanbesteding zal worden opgesteld aan de hand van het raadsbesluit. Een van de eisen uit het programma is dat het gebouw energieneutraal wordt. Dan zou het volgens bouwkosten onderzoeksbureau Vitruvius zeker 17,8 miljoen gaan kosten.

De commissie constateerde daarop vorige maand, dat hetgeen gepresenteerd wordt niet past binnen de gemaakte afspraken en gestelde kaders. Er zijn fundamentele elementen in de kostenraming die daar niet thuis horen, de renovatie is gebaseerd op sobere uitgangspunten. Daarom vroeg de commissie om een herberekening op 31 oktober 2016.

Die herberekening is gekomen van architectenbureau Coares. Architectenbureau Coares heeft een berekening gemaakt op basis van het uitgangspunt binnen de 9 miljoen te blijven. Zo heeft Coares, blijkens een onderzoek van deze redactie €1,5 miljoen fors weten te besparen op de w- en e-installaties, welke posten zijn teruggebracht van de door de gemeente geraamde €3.000.000 naar €1.305.000.

Volgens het begeleidende-memo zijn de kostenoverschrijdingen veroorzaakt door aanvullende eisen van de raad op het gebied van duurzaamheid en verplichte Arbo-eisen.

Het basisscenario gaat uit van de wettelijke uitgangspunten. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij motie (22 juni 2016, motie 6.33) uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn, en een voorbeeldfunctie als gemeente te willen bekleden. Hoe ziet u deze ambitie in het licht van de renovatie van het stadhuis? De berekende modules tussenstap (A++) en energieneutraal (A++++) vergen € 16,4 miljoen respectievelijk € 17,8 miljoen.

De commissie wil nog steeds het hele pakket van eisen voor €9 miljoen, maar volgens Kos is het of-of. Wethouder Kos hoopt dat de Raad snel een beslissing neemt. Het Noord-Hollands Dagblad noteert de woorden van de wethouder: “Het is allemaal niet zo ingewikkeld, alleen politiek gezien wel.’’

In bijgaande link het Programma van Eisen:

2-raming

gemeenteraming
De raming van de gemeente van minimaal €13,9 miljoen (klik om te vergroten)

herberekening-kostenraming-renovatie-stadhuis-1

fragment-raming-coares
Fragment van de € 9 miljoen raming van Coares

 

1 thought on “Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *