Den Bosch: meer tijd nodig voor aanbesteding theater – Aanbestedingsnieuws

Den Bosch: meer tijd nodig voor aanbesteding theater

In 2013 heeft de gemeenteraad van Den Bosch besloten een nieuw theater te bouwen. In het raadsvoorstel is ervan uitgegaan dat de totale kosten voor het nieuwe theater €55 miljoen (prijspeil 2013) zouden bedragen, exclusief indexering. De raad vroeg het college om zo dicht mogelijk bij €50 miljoen uit te komen. Dit bedrag is door de gemeente gereserveerd voor de nieuwbouw.

Theater aan de Parade, Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_aan_de_Parade#/media/File:Theater_aan_de_Parade_02.jpg

Om een aannemer te selecteren vond een Europese niet-openbare aanbesteding plaats. Dat was voor een EBM-opdracht: Engineering, Build, Maintain. Bij een traditionele aanbesteding worden voorbereiding, uitvoering en onderhoud afzonderlijke aanbesteed en gecontracteerd. Bij een EBM-contract is één partij verantwoordelijk voor Engineer (voorbereiding), Build (realisatie) en Maintain (onderhoud). Op die manier wordt integratie in de bouwketen meer optimaal vormgegeven.

Deze aanbesteding sloot op 22 maart 2017. Twee partijen: BAM en Ballast Nedam hebben een definitieve bieding ingediend. Hieruit blijkt dat de kosten voor de realisatie van het nieuwe theater niet passen binnen de financiële kaders van de raad. De verwachte kosten zijn al opgelopen tot €70 miljoen euro. Eerder werd ook bekend dat het risico op faalkosten voor het project in de aanbesteding volledig bij de aannemer zijn neergelegd.

De gemeente hoopte op 5 aanbieders en daaruit te kunnen kiezen. Blijkens de Nota van Inlichtingen vraagt een van de aannemers:

U kiest er voor om vijf partijen te selecteren voor de gunningsfase. Onze ervaring is dat de hoeveelheid werk om de opdracht te verkrijgen en de winkans hierdoor niet in verhouding staan. Ook de € 50.000 vergoeding kan dit absoluut niet compenseren. Graag zien wij dat drie partijen geselecteerd worden in de gunningsfase. Kunt u dit
aanpassen? – Daarop antwoordt de gemeente dat de wet een dergelijke aanpassing niet toelaat. “Overigens wordt van de inschrijvers niet gevraagd een geheel ontwerp te maken, hiermee blijven de kosten beperkt.”

Een van de complexiteiten is dat er een aparte aanbesteding is voor de theatertechniek. Dat wordt tegelijk uitgevoerd en die stellen eveneens eisen aan de oplevering. De aannemer heeft dan twee opdrachtgevers:

Enkele bouwbedrijven hebben ons benaderd om in hun team de coordinatie met de theatertechniek te verzorgen.
Mijn vraag is hoe een dergelijke rol in het team van het bouwconsortium zich verhoudt tot de mogelijkheid om in
te schrijven als kandidaat voor het ontwerp van diezelfde theatertechniek. Met andere woorden: kunnen wij zowel
voor het bouwconsortium de coordinatie verzorgen als voor de gemeente het ontwerp maken? Een dergelijke
combinatie is lastig, omdat het zou betekenen dat we twee opdrachtgevers hebben en daardoor twee verschillende
belangen zouden moeten dienen. Hoe kijkt de gemeente daar tegenaan?
De gemeente:
De gemeente ‘s-Hertogenbosch herkent de complexiteit van een dergelijke combinatie, maar sluit deze niet op
voorhand uit. Na gunning van zowel de EBM-opdracht als de opdracht voor het advies en de levering van de
theatertechniek (directielevering) dient weer een gezamenlijk belang.

Het college van Den Bosch wil nu de raad op een goede manier in positie brengen, om tot een besluit te komen. Hiervoor is meer tijd nodig dan we gedacht. Ook de Rekenkamercommissie wordt op de hoogte gebracht van de verandering in de planning. Deze commissie voert een onderzoek uit naar het raadsvoorstel over het krediet voor het Theater aan de Parade.

Het pand is vorig jaar per direct gesloten vanwege asbest. De theatergroep is sindsdien op tournee. Vanaf eind oktober 2016 tot en met de zomer van gaan de voorstellingen in de Grote Zaal gewoon door. Daarna zal de definitieve sloop een einde maken aan een tijdperk, en begint het uitkijken naar 2020. Wanneer ons nieuwe theater haar deuren opent. Maar tot die tijd zult u ons tegenkomen op verrassende locaties in en rondom ‘s-Hertogenbosch.

Zie ook: de aankondiging op TenderNed

Het object van aanbesteding betreft de (integrale) EBM-opdracht in het kader van de nieuwbouw van het Theater aan de Parade te ‘s-Hertogenbosch.
Deze integrale opdracht bestaat (tenminste) uit de volgende onderdelen:
* sloop van het huidige theater, inclusief bouwrijp maken van het bouwterrein;
* engineering: uitwerken van de aanbestedingsstukken (zie paragraaf 2.5 van de Selectieleidraad EBM-opdracht) tot een uitvoeringsontwerp (UO), inclusief aanvraag van (onder meer) de omgevingsvergunning;
* ontwerpcoördinatie t.a.v. de theatertechniek;
* realisatie;
* uitvoeringscoördinatie t.a.v. de theatertechniek;
* meerjarig onderhoud voor een periode van (tenminste) 10 jaren, met de mogelijkheid (optie) die periode te verlengen tot (maximaal) 20 jaren.

http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/aanbesteding-theater-aan-de-parade-mislukt~adc7fad1/

http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/nieuw-theater-den-bosch-loopt-op-tot-70-miljoen-euro-streep-door-huidige-plannen~a887d189/

Andere vragen uit de Nota van Inlichtingen:

Kunt u aangeven wat de volgorde van beoordeling zal zijn met betrekking tot de criteria Prijs en Kwaliteit?

“De prijs voor de engineering en de uitvoering zullen (nagenoeg) vast zijn, daarop zal dus geen of hooguit een beperkte beoordeling plaatsvinden. De prijs voor het meerjarig onderhoud wordt wel te volle beoordeeld. Hierbij is niet voorzien in een specifieke volgorde van beoordelen.”

Zie ook:

http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/aanbesteding-theater-aan-de-parade-mislukt~adc7fad1/

http://www.bd.nl/s-hertogenbosch/nieuw-theater-den-bosch-loopt-op-tot-70-miljoen-euro-streep-door-huidige-plannen~a887d189/
https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/f8586291774309798e4da06eb86847c3/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/515813/cvp/join

 

Bron: Aanbestedingsstukken TenderNed / Den Bosch, 29 maart 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *