Geen aanbesteding Binnenhof na geheimverklaring – Aanbestedingsnieuws

Geen aanbesteding Binnenhof na geheimverklaring

Om de beveiliging van het Binnenhof in Den Haag te garanderen, heeft Minister Blok de komende renovatie officieel geheim verklaard. Er komt daarom geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten.  Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd, zo heeft Minister Blok in april dit jaar besloten. Dat duurt 5,5 jaar en kost maximaal 475 miljoen euro. De gebouwen hebben grote en kleinere gebreken. Ook in de ‘nieuwbouw’ van de Tweede Kamer uit 1992, met de plenaire vergaderzaal en de Statenpassage is groot onderhoud nodig. Technische installaties (klimaat, liften, leidingen) zijn aan het einde van hun levensduur.

Gegevens openbaar

De minister vindt dat de gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend mogen worden. Daarom gaat het Rijksvastgoedbedrijf zelf architecten, bouwbedrijven en installateurs kiezen om de renovatie van het Binnenhof uit te voeren.

Bij een openbare aanbesteding zouden te veel bouwtechnische gegevens openbaar gemaakt moeten worden. En dat zou het Binnenhof te kwetsbaar maken. Met het besluit in de Staatscourant worden alle opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex, geheim verklaard in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Risico beperken

Onder meer moet het risico worden beperkt dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aard en zwaarte van huidige en toekomstige veiligheidsmaatregelen op en rond het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf.  Voor de nationale veiligheid is het van belang dat de veiligheid en het ongestoord functioneren van de volksvertegenwoordigers, de voorzitter en de leden van de Raad van State en de bewindspersonen, alsmede de instituties waar zij deel van uitmaken, is gewaarborgd. Een inbreuk hierop zou de staatsveiligheid en de democratische rechtsorde en andere belangen van de staat ernstig kunnen schaden.

Dit risico kan niet afdoende worden beperkt met minder ingrijpende maatregelen. Ook bij toepassing van een niet-openbare aanbestedingsprocedure zal een grote groep personen en ondernemingen met wie geen vertrouwensrelatie bestaat, kennis kunnen nemen van details van de renovatie van het Binnenhofcomplex en van de tijdelijke huisvesting. Ook wanneer personen en ondernemingen vooraf worden gescreend en worden verplicht tot geheimhouding dan leidt een dergelijke aanbesteding tot kennis bij een te grote groep geïnformeerden. Screening en toezicht op de naleving van de geheimhoudingsverplichtingen van een dergelijke grote groep geïnformeerden zou bovendien een te grote inzet vergen van de dienstonderdelen die daarmee zijn belast. Verder doen de risico’s die een inbreuk kunnen vormen op de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex zich voor bij alle opdrachten zodat ook het beperken van de geheimverklaring tot enkele opdrachten niet afdoende is.

Publieksinformatie

Voor het publiek komt tegelijkertijd zo veel mogelijk openbare informatie over de renovatie beschikbaar. Er komen een informatiecentrum vlakbij en een loopbrug over het Binnenhof. Rondleidingen van Pro Demos voor bezoekers en scholieren blijven langs het Binnenhof gaan. Ook wordt gedacht aan rondleidingen tijdens de bouw (hard hat tours – met bouwhelm).

Wel marktverkenning

Wel organiseert het Rijksvastgoedbedrijf binnenkort een marktverkenning over de renovatie. Binnenkort vraagt het Rijksvastgoedbedrijf tijdens een bijeenkomst voor bedrijven hoe de renovatie het best georganiseerd kan worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het werken in gebouwdelen, coördinatie van een breed scala aan werkzaamheden en de mate waarin bedrijven de vrijheid moeten krijgen voor de invulling van hun werkzaamheden ten opzichte van vastgestelde eisen. Ook praten we met elkaar over de samenwerkings- of contractvormen tussen markt en het Rijksvastgoedbedrijf die het beste zouden passen bij deze opgave. Het tweede deel van het programma bestaat uit twee workshopsrondes, waarin het Rijksvastgoedbedrijf bouwbedrijven uitnodigt om in kleinere setting in gesprek gaan over de manier waarop de renovatie het beste georganiseerd kan worden. Uitkomsten van deze sessies worden, daar waar mogelijk en zinvol, meegenomen in de verdere voorbereiding van het project.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier:

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/activiteiten/2016/11/30/marktbijeenkomst-renovatie-binnenhof

 

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/overheidsopdrachten-uitgezonderde-opdrachten/geheime-opdrachten

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2016/11/08/bouwgegevens-renovatie-binnenhof-geheim-verder-openbaar

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59812.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34293

1 thought on “Geen aanbesteding Binnenhof na geheimverklaring

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *