Kamp: aanbesteding verliezen is normaal ondernemersrisico – Aanbestedingsnieuws

Kamp: aanbesteding verliezen is normaal ondernemersrisico

Minister Kamp van Economische Zaken vindt een regeling voor de vergoeding van tenderkosten niet nodig. Dat laat hij weten in een begeleidende brief van 22 december, bij het rapport van Significant, dat de vergoedingen van Tenderkosten onderzocht.

Kamp: “Het is onvermijdelijk dat een ondernemer kosten maakt om mee te dingen in een aanbesteding. Hij zal een afweging moeten maken tussen deze kosten en de kans die hij maakt de aanbesteding te winnen. Een dergelijk risico maakt onderdeel uit van het ondernemersrisico.”

In de brief laat de Minister van Economische Zaken verder weten het normaal te vinden dat de overheden ook in een vergevorderd stadium de onderhandelingen nog af kunnen breken zonder dat daar een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een aanbestedende dienst op basis van de offertes die hij heeft ontvangen, moet concluderen dat hetgeen hij vraagt niet door de markt geleverd kan worden. In dat geval heeft de aanbestedende dienst goede redenen om de aanbestedingsprocedure af te breken. Voor een standaard tenderkostenvergoeding zie ik dan ook geen aanleiding.

Branches waarin veel wordt aanbesteed, worden geplaagd met faillissementen. SEO concludeerde dat een een belangrijke oorzaak daarvan is, dat bij een aanbesteding een druk op de inschrijfprijs die ontstaat om de opdracht binnen te halen. Hierdoor is een ondernemer geneigd de prijs zo laag mogelijk te houden, ten koste van de operationele bedrijfsvoering.

Zie http://www.aanbestedingsnieuws.nl/seo-winners-curse-bij-taxi-aanbestedingen/

Uit het rapport van Significant blijkt dat er bij slechts 1 aanbesteding sprake is van het vergoeden van de kosten voor het inschrijven op de aanbesteding. Uit het rapport blijkt verder, dat een aanzienlijk deel van de afgebroken opdrachten, achteraf alsnog wordt gegund.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 32440 nr. 94, publicatie 2-1-2017

Zie eerder:

Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog

Rutte: blijvend aandacht voor terugdringen administratieve lasten aanbestedingen

SEO: Winner’s curse bij taxi aanbestedingen

1 thought on “Kamp: aanbesteding verliezen is normaal ondernemersrisico

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *