SBIR-procedure voor sattelietdata bij monitoring grondgebruik

De Rijksdienst voor Ondernemen houdt een innovatiegerichte SBIR-aanbesteding (Small Business Innovation Research). Er moet een innovatief prototype voor veranderingsdetectie van grootschalig grondverzet met behulp van satellietdata. Eeen SBIR-procedure is een vorm van pre-commerciële inkoop. Het product is nog niet op de markt. Hoewel de term staat voor Small Business Innovation Research, benadrukt de RVO dat de SBIR-procedure voor alle bedrijven open staat.

De deelnemers brengen een offerte uit met een projectvoorstel. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De beste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (fase 2). In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar voor de markt. De overheid financiert deze derde fase niet.

Een precommerciële inkoop (SBIR) loont want bedrijven zijn ermee in staat creatief, snel, flexibel en zeer capabel kennis te verwerken tot een concreet product of een concrete dienst. Bedrijven hebben er alle belang bij dat hun ontwikkeling leidt tot een commercieel product dat ze kunnen verkopen. 

Op Tenderned zijn in totaal 46 SBIR terug te vinden, d.d. 24 april 2018. Tien daarvan zijn voor sattelietdata, variërend van verdampingsinformatie, droongteinspectie van kades en voor de waterkwaliteit in de Eems/Dollard. Verder zijn de Arvodi rijksvoorwaarden van toepassing.Voor de Satteliet-SBIR geldt blijkens de documentatie het volgende traject:

Sluiting: 9 mei 2018 om 15:00 uur per
mail (info@spaceoffice.nl) !
• Uitslag bekend: 18 mei 2018
• Fase 1 afgerond: sep/okt 2018
• Fase 2 afgerond: mei 2019

Voor het project is in Totaal € 260.000 beschikbaar:
►Fase 1 € 120.000
 max 4 projecten
►Fase 2 max € 140.000
 Max 2 projecten
Beschikbaar per project:
►fase 1 per project: max. € 30.000 (incl. btw)
►fase 2 per project: max. € 70.000 (incl. btw)

 

 

 

redactie Auteur

Geef een reactie