SBIR milieuvriendelijke sportvelden – Aanbestedingsnieuws

SBIR milieuvriendelijke sportvelden

Foto: PvdD-Amsterdam

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden op twee thema’s:

1) Hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden

2) Bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden

Kunstgras sportvelden zijn een nuttig product voor de sport, maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan.In 2015 is er een Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de sportsector afgesloten waarin is aangegeven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen teruggebracht moet worden tot nagenoeg nihil.

Het ministerie van VWS heeft voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 250.000 (inclusief BTW) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 50.000 (inclusief BTW).

Voor SBIR fase 2 ( R&D) is maximaal € 800.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 400.000 (incl. btw). Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2. Aantal mogelijke verlengingen: tussen 0 en 1.  (AN 0,35 verlenging????? ) Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : 16 maanden.

Bron Tenderned 1 april 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/162100

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *