Rotterdam bereidt aanbesteding doelgroepenvervoer voor: zelfredzame leerlingen moeten zichzelf maar vervoeren – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam bereidt aanbesteding doelgroepenvervoer voor: zelfredzame leerlingen moeten zichzelf maar vervoeren

Wethouder Buijt van Rotterdam heeft een brief gestuurd over de aanbesteding voor doelgroepenvervoer, die Rotterdam in voorbereiding heeft. Op dit moment wordt het contract uitgevoerd door de organisatie Trevvel. Daar komen veel klachten bij de Brede Raad (een Rotterdamse adviesraad) over binnen over ritten die niet worden afgemaakt, onnodig lange ritten en blindegeleidehonden die worden geweigerd.

De Brede Raad vindt dat de invloed van de gemeente op Trevvel daarin maar heel “wisselend” is. De brief van de wethouder gaat echter helemaal niet in op deze klachten.

Ook over de contractduur wil de gemeente zich nog niet uitspreken. De brief geeft onder meer een reactie op een advies van de Stichting Brede Raad van 23 mei, waarin Brede Raad allerlei voorwaarden stelt aan het doelgroepenvervoer maar waar de gemeente de voorwaarden lijkt weg te wuiven.

Het advies van de Brede Raad is bijgesloten bij de brief. Uit een eerdere presentatie van de gemeente bleek hen dat de gemeente onder meer wil inzetten op verminderd gebruik van alle vormen van vervoer gefaciliteerd door de gemeente. Door bijvoorbeeld leerlingen, bij wie dit mogelijk is, te leren met het openbaar vervoer naar school te reizen, hoopt de gemeente de druk op het georganiseerde vervoer te verminderen. Hetzelfde geldt voor mensen met een Wmo- indicatie: waar zij hun vervoer zelf in informele kring kunnen organiseren, wil de gemeente dit stimuleren.

De Brede Raad 010 begrijpt de behoefte om de druk op het georganiseerde vervoer te verminderen, gelet op de personeelstekorten, de kosten en de toenemende vraag naar vervoer.
We wijzen er wel op dat de gemeente zich niet kan onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor
vervoer van mensen die niet zelf kunnen reizen. Vervoer is immers een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Het basisprincipe dat iedereen aan de samenleving moet kunnen deelnemen, verdient voorrang boven de praktische uitdaging iets goed te organiseren.

Uit de brief van Buijt blijkt wel dat onder meer dat het huidige contract een prestatie-afhankelijke beloning kent. Op basis van één algeheel klanttevredenheidscijfer kent de gemeente deze al dan niet (gedeeltelijk) toe. Maar de gemeente stuurt in de periodieke overleggen uiteraard ook op de prestaties. De keuze voor één
klanttevredenheidscijfer kwam voort uit de inkoopstrategie 2018.

De gemeente heeft nu ervaren in welke mate één klanttevredenheidscijfer al dan niet werkt ter verbetering van de prestaties en gaat daar conclusies uit trekken, zo meldt de brief van de wethouder. Wat voor conclusies dat dan zijn wordt niet gedeeld.

Aanbestedingsnieuws vindt het opmerkelijk want dat beoordelen op prestaties wordt in de directvolgende alinea maar wat weggewuifd, Rotterdam voldoet aan het minimum. Over voorwaarden die de Brede Raad stelt, zegt de wethouder, dat het er een heleboel zijn en voor een deel vanzelfsprekend.

Dat komt op de redactie van Aanbestedingsnieuws over als schoffering van die Brede Raad. Een blindegeleidehond moet wettelijk worden meegenomen en om dat gehandicapte leerlingen te weigeren, het is gewoon te grof voor woorden, hoe kan het bestaan. Inderdaad vanzelfsprekend, dat de leerlingenvervoerders zich aan de wet houden. En de klanten vriendelijk bejegenen. Maar wat gaat de gemeente doen om een organisatie daar ook op aan te spreken, nu dit kennelijk niet gebeurt? Daar gaat de brief van wethouder Buijt geheel niet op in.

De gemeente wil blijkens de wethoudersbrief ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Dit is echter direct afhankelijk van hoe de aanbesteding door de gemeente wordt ingezet:

In uw brief [dat is het advies van de Brede Raad, Red AN] benoemt u een heleboel voorwaarden die u graag in het contract ziet opgenomen. Qua systeemkenmerken (boeken, stiptheid, omrijden, samen reizen etc) sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de algemeen gangbare normen in het land. Veiligheid spreekt vanzelf. Uw zorgen en suggesties betrekken wij bij de keuzes in de inkoopstrategie.
Ik zie echter geen reden om als gemeente in de arbeidsvoorwaarden van het personeel te treden. Dat is primair de taak van het Sociaal Fonds Mobiliteit, waarin werknemers en werkgevers ontwikkelen, afspreken en controleren. In het Sociaal Fonds is de kennis van de branche en de inzet van beide kanten geborgd.

Als er signalen zijn dat Trevvel de chauffeurs niet voldoende bijstuurt op vriendelijkheid en wettelijke randvoorwaarden, zou je verwachten dat de gemeente dat serieus en ter harte neemt, juist ook bij de voorbereiding van de aanbesteding. Daar lijkt het op dit moment anders helemaal niet op, in tegendeel, de leerlingen wordt het busje afgenomen zogezegd om de druk bij de uitvoerder weg te nemen, waar die druk er juist moest worden opgelegd om vanzelfsprekende eisen te waarborgen.

De brief van de wethouder en de brief van de Brede Raad zijn te bekijken via:

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/0db5ee44-722d-4a81-b1f6-75a410a72656

De brieven gaan behandeld worden in de Procedurevergadering ZWCS 23-08-2023, we zijn benieuwd of er dan al iets meer bekend is over de aanbesteding. Zoals de lezers van Aanbestedingsnieuws wel zullen begrijpen, is dat namelijk al precies zo rond het begin van het schooljaar en als de aanbesteding daartussen zou vallen, dreigt het voor de gemeenteraad dus een fait accompli te worden, de fait accompli die je wist dat zou komen, om het maar eens koningsliederlijk uit te drukken.

©Zaz 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *