Raamovereenkomst Tennet voor hoogspanningsverbindingen – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Tennet voor hoogspanningsverbindingen

Netbeheerder TenneT heeft na een aanbestedingsprocedure een meerjarig contract gesloten (Corporate Framework Agreement) met een achttal contractpartners. Deze partijen leveren en installeren de komende jaren in opdracht van TenneT de wisselstroomkabels voor de 110, 150, 220 en 380 kV onshore hoogspanningsverbindingen in Duitsland en Nederland.

Dit zogenaamde Corporate Framework Agreement verzekert de beschikbaarheid van materialen en montagepersoneel om de geplande hoogspanningsprojecten op tijd te realiseren. De komende jaren leggen we in Duitsland zo’n 900 km aan hoogspanningsverbindingen aan en in Nederland realiseert TenneT zo’n 4.000 km aan hoogspanningskabels. De totale geschatte contractwaarde van deze omvangrijke gunning is 1.5 miljard euro, waarvan de helft bestemd is voor investeringen in Duitsland en de andere helft voor Nederland.

fragment hoogspanningskabel ©Tennet 2023

 

De komende jaren leveren de volgende bedrijven de kabels voor de projecten van TenneT:

  • Brugg Kabel GmbH (Zwitserland)
  • LS Cable & System Ltd. (Zuid-Korea)
  • NKT GmbH & Co. KG (Duitsland)
  • Prysmian Netherlands B.V. (Nederland)
  • Südkabel GmbH (Duitsland)
  • Taihan Netherlands B.V. (Zuid-Korea)
  • TBEA Shandong Luneng Taishan Cable Co., Ltd. (China)
  • TKF BV Twentsche Kabelfabriek (Nederland)

Sjouke Bootsma, Director Supply Chain management van TenneT is verheugd met de uitkomst van de aanbesteding:

‘We hebben betrouwbare, proactieve en innovatieve partners nodig met hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. We kijken echt uit naar nauwe samenwerking met de partners de komende jaren.’

Tennet getuigt van een lange termijn visie op het elektriciteitsnet:

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Huishoudens stappen over op warmtepompen, daken liggen vol met zonnepanelen, windparken leveren duurzaam opgewekte energie en bedrijven en industrie willen massaal overstappen op elektriciteit. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet TenneT het hoogspanningsnet fors uitbreiden. Dit vraagt niet alleen om veel gespecialiseerde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld engineeringswerkzaamheden, dit vraagt ook van deze contractpartijen snelheid en vereenvoudiging in de uitvoering van de projecten.

Door met acht contractpartners een duurzame relatie op te bouwen, verwacht TenneT samen met de partijen te investeren in slimme manieren van werken en betrouwbare leveringen. Juist in tijden schaarste en capaciteitstekorten, is het van cruciaal belang dat we samenwerken. Binnen de raamcontracten voor standaard kabelsystemen in Nederland weten leveranciers hoe hun portefeuille de komende jaren eruit gaat zien. Met die wetenschap kunnen de markpartijen voor de standaard materialen voorraden aanleggen. En hoewel we geen afnameplicht hebben, maken we het op deze manier voor de projecten eenvoudiger en efficiënter. Projecten kunnen dan op afroep hun kabels bestellen en dat levert, in vergelijking met de huidige manier van werken, een tijdwinst op van zo’n half jaar. Voor Duitse projecten en projecten buiten het standaard kabelsysteem werken we met mini-competities. Ook daar winnen we gemiddeld zo’n drie maanden aan tijd.

TenneT realiseert zich dat het uitbreiden van het elektriciteitsnet heel veel werk met zich meebrengt. Dat is een van de redenen om intensief samen te werken met deze gespecialiseerde bedrijven. Door in te zetten op meerjarige partnerships waarbij een stabiele samenwerking ontstaat, kunnen partijen zich meer richten op innovatie en het productieproces en machines aanpassen. Concreet zullen we dat de komende jaren terugzien in verbeterde materialen en optimalisatie van het ontwerp. En, nog belangrijker, we zien steeds meer mogelijkheden om langere kabels aan één stuk te ontwikkelen tot wel 5.000 meter. Waar we nu nog werken met kabels van ongeveer 1.500 meter, leggen we binnen twee jaar al kabels aan met een lengte van 3 tot 3,5 kilometer. Lengtes die straks ook met een boring gerealiseerd kunnen worden. Dit is wel afhankelijk van het voltage, maar dit is echt een stap voorwaarts als het gaat om het minder belasten van de omgeving bij de aanleg, maar ook als het gaat om storingen, snelheid en dergelijke.

Bron: Tennet, 10 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *