Ontwerp IKC Vindingrijk Maassluis – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp IKC Vindingrijk Maassluis

Illustratie: pixabay.com

De nieuwbouw van IKC Vindingrijk wordt gerealiseerd in het gebied Eigengoed in de Maassluisse nieuwbouwwijk Wilgenrijk. Het gehele plangebied betreft een woonwijk met een voorzieningenerf. Het voorzieningenerf bevat verschillende maatschappelijke functies waaronder een Integraal Kindcentrum, een beweeg- en gezondheidscentrum en kantoorfuncties.
De omvang van de nieuwbouw betreft ca. 2.300 m2 bvo alsmede ca. 1.000 m2 aan buitenruimte aangevuld met een fietsenstalling en berging van ca. 700 m2. Naast basisonderwijs zal KomKids Kinderopvang BSO verzorgen. De BSO maakt
buiten schooltijden gebruik van de ruimtes van de school. Er wordt een grote variatie aan actieve werkvormen gehanteerd om met elk kind de volgende stap te kunnen maken. Hierbij wordt zo veel als mogelijk bewegend leren als vertrekpunt gehanteerd. Daar waar mogelijk is thematisch onderwijs het uitgangspunt, waarbij zowel in het schoolgebouw als ook in het educatief cluster (binnen én buiten) gewerkt kan worden. Er is sprake van een doorlopende leerlijn zowel binnen school als ook in samenhang met kinderopvang. De school, het educatief cluster staat als het ware middenin Wilgenrijk. Zij staat open voor en biedt mogelijkheden voor ouders en bewoners. Een programma dat gefaciliteerd wordt door een variatie aan ruimten, zowel in grote als ook in functionaliteit. Er is zeker geen sprake van een gebouw bestaande uit gangen met aanliggende klaslokalen.

De opdracht (‘object van aanbesteding’) bestaat uit de integrale ontwerpopdracht van de nieuwbouw van IKC Vindingrijk te
Maassluis. De integrale ontwerpwerkzaamheden omvatten alle ontwerp- en advieswerkzaamheden in de fasen VO (Voorlopig Ontwerp) tot en met Gebruik/Exploitatie conform de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014.
De integrale ontwerpopdracht zal gefaseerd worden verleend. SIKO zal t.z.t. nader bepalen op welke wijze en op welk moment de uitvoeringsopdracht(en) aanbesteed zullen worden. Het laten participeren van uitvoerende partijen bij het afronden
van het ontwerp (in de DO- en/of TO-fase) is daarbij bijvoorbeeld een mogelijkheid (bijvoorbeeld in de vorm van een bouwteam). Het ontwerpteam zal t.z.t. bij de afweging worden betrokken. SIKO behoudt zich het recht voor om de opdracht
hierop aan te passen. Het uitgangspunt in deze aanbesteding is een volledige ontwerpopdracht, met een reguliere uitvoeringsopdracht (UAV 2012) voor de uitvoerende partijen. Hoewel de opdracht bestaat uit een integrale ontwerpopdracht, is deze selectiefase primair gericht op de architectuur. Pas in de gunningsfase speelt ook de installatie-adviseur, constructie-adviseur en adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid een rol.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De eerste fase van de niet-openbare procedure is de selectiefase. In deze fase kunnen alle geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden als gegadigde. Het is daarbij noodzakelijk dat u zich op tijd aanmeldt én voldoet aan de geschiktheidseisen.

Bron: Tenderned vrijdag 18 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307448

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *