Geen lock in bij levering laadpalen – Aanbestedingsnieuws

Geen lock in bij levering laadpalen

Er is geen sprake van vendor lock in bij gemeentelijke aanbestedingen van laadpalen. Dat bericht Minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten houden bij de aanbesteding van laadinfrastructuur rekening met innovatie, zodat hier geen sprake van is.

Voorkomende concessietermijnen van acht tot tien jaar staan innovatie in principe niet in de weg vanwege de mogelijkheid van tussentijdse aanpassingen. Dat leidt, volgens onderzoek van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland daarmee niet tot een onwenselijke lock-in.

Daarnaast voorkomt het gebruik van open standaarden dat er een lock-in ontstaat. Het gaat dan om de ontwikkeling van open ICT-protocollen zoals Open Charge Point Protocol (OCPP) en Open Charge Point Interface (OCPI).

In Europees verband bepleit het kabinet het gebruik van open standaarden, zowel als het gaat om e-roaming – het kunnen laden met één pas – als om de communicatie tussen voertuig en elektriciteitsnet, waarmee smart charging mogelijk kan worden gemaakt

Decentrale overheden, VNG en provincies hebben in de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur afspraken gemaakt op het gebied van aanbestedingen van laadpalen om onderzoek uit te zetten en belemmeringen weg te nemen. Met deze Green Deal is ook het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur ingesteld.

Het NKL richt zich onder andere op de vereenvoudiging en verduidelijking van de procedures en het beleid rond plaatsing van laadinfrastructuur. Gemeenten en regio’s kunnen deze informatie via het kennisloket van het NKL verkrijgen.

Zie ook:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-811525

Zie eerder:

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur publiceert kengetallen laadpalen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *