Onderhoud van park ‘Het Waterwingebied’ Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud van park ‘Het Waterwingebied’ Amersfoort

Foto: Google Streetview

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Amersfoort omvat het onderhoud van het natuurpark ‘Waterwingebied’ gedurende de periode 2024 tot en met 2031. Kenmerkend aan het natuurpark is de hoge natuurwaarde die het bevat en de ligging in een stedelijke omgeving. Het natuurpark is leefgebied voor veel en bijzondere planten, dieren en vogels. Denk aan daslook, bunzing, ringslang, gewone dwergvleermuis, huismus, sperwer en ijsvogel. De opdracht bestaat enerzijds uit min of meer regulier onderhoud van de buitenruimte zoals gazon, hagen, bomen, bosplantsoen, water, verharding, afvalbakken en meubilair. Maar anderzijds ook uit specifiek onderhoud aan natuurelementen zoals poelen, natuurvriendelijke oevers, rietvegetaties, knotbomen, bosschages en hooilanden. De werkzaamheden in het natuurpark worden uitgevoerd in lijn met het groenbeheerplan. Het huidige plan zal in het komend jaar waarschijnlijk worden geactualiseerd.

In het bestek is een stelpost opgenomen zodat de ‘Vrienden van het Waterwingebied’ de mogelijkheid hebben om uitvoering te geven aan initiatieven vanuit hun vereniging. Dat kunnen ook eenmalige maatregelen of werkzaamheden zijn die in het groenbeheerplan zijn beschreven. De gemeente Amersfoort zoekt een aannemer met kennis van en ervaring met het onderhoud van natuur. De aannemer moet in staat zijn om op basis van de aanwezige flora en fauna en de uit te voeren werkzaamheden  een goed gespecificeerd Ecologisch Werkprotocol op te stellen zodat er op basis van dat plan zorgvuldig wordt gewerkt ten aanzien van de flora en fauna. Dit conform het Groenbeheerplan Waterwingebied met zijn thema’s en gidssoorten.

De gemeente wil een overeenkomst aangaan voor de duur van twee jaar met een eerste optie tot verlenging van drie jaar en daarna nogmaals een optie tot verlenging van drie jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2024. Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van het volgen van de openbare procedure. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 23 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310816

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *