Objecten en voertuigen van de weg verwijderen in Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Objecten en voertuigen van de weg verwijderen in Amsterdam

Foto: pixabay.com

Het gemeentebestuur wil aan haar wettelijke verplichting voldoen door voertuigen en objecten te verwijderen van de openbare weg die zich in strijd met de wet (Algemene plaatselijke verordening) daar bevinden. Het in opdracht van de gemeente verlenen van diensten in het kader het toepassen van bestuursdwang door of namens het gemeentebestuur om voertuigen en objecten op, aan, in of boven de openbare weg binnen de afgesproken termijn (binnen 24 uur) te verwijderen en vervolgens te bewaren en zo nodig te recyclen of te refurbishen en zo nodig te vernietigen. Het betreft voertuigen zoals vermeld in APV 4.22, 4.25 en 4.27 en objecten zoals vermeld in APV 4.3 Zie voor definities van voertuigen en objecten het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

De geraamde waarde van de initiële opdracht is €270.000,- per jaar exclusief btw. Uit managementinformatie is gebleken dat in 2022 er circa 500 voertuigen en objecten zijn verwijderd voor de gemeente Amsterdam. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het kan niet worden beschouwd als omzetgarantie. Het aantal opdrachten is volledig afhankelijk van de feitelijke situatie in de toekomst. Buiten de scope van deze Europese aanbesteding is het verwijderen van objecten/wrakken die in grachten en doorgaande vaarwegen van gemeente Amsterdam liggen. Hiervoor heeft de gemeente
Amsterdam (THOR) een aparte overeenkomst.

De gemeente is van plan om voor deze opdracht een overeenkomst te sluiten met één ondernemer, voor de duur van twee jaar met een optie op verlenging van twee keer één jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2024. De opdracht in de markt volgens een openbare Europese procedure. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft. Als kwaliteit wordt gezien, het plan van aanpak, het administratieve proces, de circulaire demontage van wrakken en de uitstootvrije dienstverlening.

Bron: Tenderned donderdag 10 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307043

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *