Nieuwbouw Stevenshofcomplex Leiden (architectenselectie) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Stevenshofcomplex Leiden (architectenselectie)

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden Leiderdorp (PROO), en de Gemeente Leiden zijn van plan om vervangende nieuwbouw te realiseren voor het scholencomplex ‘Stevenshof’ te Leiden. Ten behoeve van de architectenwerkzaamheden is de aanbestedende dienst (SCOL) voornemens één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare procedure uitgeschreven.

Het scholencomplex is gelegen aan de Antoinette Kleynstraat 4-8 in Leiden. Het is in 1984 gebouwd als drie scholen en een gymzaal en later uitgebreid. Recent zijn twee van de drie scholen gefuseerd tot de Wereldwijzer. Tevens bevindt de Stevenshofschool, een gymzaal en kinderopvang zich op deze locatie. Het gebouw voldoet technisch en functioneel niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de nieuwbouw is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld waarin een aantal varianten is
opgenomen waarbij invulling is gegeven aan gefaseerde nieuwbouw en tijdelijke huisvesting op de huidige locatie. De inpassing op de kavel in relatie tot tijdelijke huisvesting en overlast tijdens de bouw is een belangrijk thema voor de ontwerpfase.
De nieuwbouw bestaat uit de volgende onderdelen:
De Stevenshofschool: PROO Leiden Ca. 1.815 m2
De Wereldwijzer SCOL Ca. 2.172 m2
Kinderopvang Gemeente Leiden Ca. 450 m2
Gymzaal Gemeente Leiden Ca. 508 m2
Totaal Ca. 4.945 m2

Opdrachtgever is op zoek naar een architect die een goed doordacht, duurzaam multifunctioneel gebouw ontwerpt, dat tegen lage kosten is te exploiteren (energie, onderhoud en schoonmaak). Dat zij samen met de installatieadviseur hun kennis inbrengen om te komen tot kosten efficiënte oplossingen. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele bouworganisatievorm. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de conceptovereenkomst(en) (de conceptovereenkomsten wordt/worden
verstrekt in de gunningsfase). De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium
wordt vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
§ Honorarium 30%
§ Visie op de opgave 70%
Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase worden aan de geselecteerde gegadigden kenbaar gemaakt in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303542

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *