Marktconsultatie verkoop hoofdbureau Politie Patijnlaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verkoop hoofdbureau Politie Patijnlaan Den Haag

Foto: Google Streetview

Aan de Burgemeester Patijnlaan 35 in Den Haag is het hoofdbureau van politie-eenheid Den Haag  gevestigd. Het hoofdbureau bestaat uit negen gebouwdelen die in eigendom zijn van de politie. Aangezien het huidige hoofdkantoor in zowel technisch als functioneel opzicht niet meer aan de behoeftes voldoet, heeft de politie in 2018 besloten een hoofdbureau elders te ontwikkelen. Naar verwachting zal politie-eenheid Den Haag eind 2025 het nieuwe hoofdbureau in gebruik nemen. Deze beslissing heeft tot gevolg dat de gebouwen aan de Burgemeester Patijnlaan 35 overbodig worden. De politie heeft daarom de wens deze locatie na de verhuizing te verkopen. De politie-eenheid Den Haag heeft Brink Management / Advies  verzocht een
marktconsultatie uit te voeren. Hiermee wordt beoogd advies in te winnen over de mogelijkheden van en interesse in de locatie en de te volgen verkoopprocedure.

De politie is op zoek naar een partij die:
 Beschikt over de competenties die nodig zijn om de verschillende onderdelen van de opgave tot één samenhangend geheel te smeden, zowel inhoudelijk als procesmatig.
 In staat is om een bestemming te vinden voor de gebouwen en te transformeren, ofwel te gebruiken binnen de geldende kaders.

Marktpartijen die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie worden verzocht om de antwoorden op de vragen uit de marktconsultatiedocumenten te mailen aan de contactpersoon bij Brink.nl.  De antwoorden moeten in de Nederlandse of Engelse taal worden ingevuld in het separate Word-sjabloon.

De politie heeft de mogelijkheid om marktpartijen afzonderlijk uit te nodigen om een mondelinge toelichting te geven op hun schriftelijke antwoorden. Of de politie marktpartijen uitnodigt voor het geven van een mondelinge toelichting, en zo ja welke, bepaalt zij na ontvangst van de schriftelijke antwoorden. De politie zal iedere partij die tijdig een schriftelijke reactie op de vragenlijst heeft ingediend, informeren of zij aanleiding heeft om hen uit te nodigen voor deze mondelinge toelichting. De mondelinge toelichting duurt per marktpartij ongeveer één uur. Marktpartijen die worden uitgenodigd mogen met maximaal drie personen aan de mondelinge toelichting deelnemen.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303726

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 12 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *