Marktraadpleging: On site bouwkundige controle op bouw, onderhoud en ontmanteling Nederlandse paviljoen Expo 2025 Osaka – Aanbestedingsnieuws

Marktraadpleging: On site bouwkundige controle op bouw, onderhoud en ontmanteling Nederlandse paviljoen Expo 2025 Osaka

Nederland neemt deel aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka – Japan. Het hoofdthema van de Expo luidt: Designing Future Society for Our Lives. Het subthema van het district waar het Nederlands paviljoen zal staan is: Saving Lives. De Expo organisatie verwacht ongeveer 28 miljoen bezoekers te ontvangen, waarvan naar verwachting het allergrootste deel uit Japan zal komen (90%). Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
organiseren de Nederlandse deelname. Met een eigen nationaal paviljoen op een perceel van bijna 900m2 zal een tijdelijke, semi-permanente constructie gebouwd worden, inclusief show/experience en buitenruimtes. Via een Europese aanbesteding is een consortium gecontracteerd dat het paviljoen duurzaam en circulair ontwerpt, bouwt (inclusief ontwerp en uitvoering van de bezoekersbelevenis), vervolgens tijdens de duur van de Expo onderhoudt en tenslotte volgens circulaire principes ontmantelt en herbestemt. Het project bevindt zich thans nog in de ontwerpfase. De oplevering van het definitieve ontwerp wordt in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht en de start van de bouwwerkzaamheden is voorzien in het eerste kwartaal
van 2024.

BZ en RVO zijn op zoek naar een “Client Representative” die ter plaatse toezicht kan houden op de werkzaamheden tijdens de verschillende fases van het project, (bouw, tentoonstellingsperiode en ontmanteling/herbestemming). Dit toezicht behelst o.a.:
-het bouwkundig en procesmatig monitoren van de bouwactiviteiten en bewaken van kwaliteit en voortgang.
-wekelijks overleg voeren met het uitvoerend consortium en daarover rapporteren aan BZ en RVO.
-het vroegtijdig signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen.
-het checken van de onderhoudsprotocollen en de naleving daarvan monitoren.

Het betreft een opdracht voor de periode van januari 2024 tot en met januari 2026 met een inzet van 1 dag (oftewel 8 uur) per week. De werkzaamheden vinden plaats in Osaka / Japan.

Indien u in het bezit bent van een universitaire titel bouwkunde en u beschikt over aantoonbare ervaring met meerdere wereldexpo’s of vergelijkbare evenementen in een rol zoals hierboven geschetst en als u in de genoemde periode beschikbaar bent in Osaka, dan kunt u uw interesse bij kenbaar maken via het emailadres in de marktconsultatiedocumenten. Kennis van de Engelse taal is vereist. Nederlandse en Japanse taal zijn geen vereisten maar strekken wel tot aanbeveling.

Bron: Tenderned zondag 13 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307229

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *