Herinrichting Wijnhaven Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Wijnhaven Den Haag

foto: Google Streetview

Binnen de gebiedsontwikkeling Spuikwartier gaat de gemeente de openbare ruimte van de Wijnhaven herinrichten. De Wijnhaven heeft tijdens de realisatie van Sonate toren Adagio en de werkzaamheden aan de parkeergarage onder de toren en Amare, het bouwverkeer gefaciliteerd. Hierdoor is slijtage ontstaan en is een beheeropgave van toepassing. De scope van de opdracht Wijnhaven – Turfmarkt bestaat uit een herinrichting van het gebied dat wordt omsloten door het stadhuis, de
Kalvermarkt, een kantoorgebouw, de Muzentoren (hotel) en de Turfmarkt. Een deel van de Turfmarkt is eveneens onderdeel van de realisatie, tot op heden is dit stuk van de Turfmarkt onderdeel van het bouwterrein Sonate toren Adagio. Het doel van de opdracht is tweeledig; (1) een herinrichtingsopgave – met als aanleiding een beheeropgave voor het verwijderen van het
natuursteen – en (2) vergroening in het kader van hittestress in de stad. Daarmee moet de Wijnhaven een groene verblijfsplek worden waar de (bestaande en) nieuwe bomen moeten zorgen voor een menselijke maat tussen de hoge bebouwing. Banken en plantvakken zorgen voor verblijfskwaliteit in de binnenstad. De klinkers die zijn toegepast op de Haagse loper (Turfmarkt) worden doorgelegd op de Wijnhaven. Logistiek is het van belang dat de Wijnhaven doorgang blijft bieden aan nood- en hulpdiensten en ook laden en lossen voor het stadhuiscomplex mogelijk is. De werkzaamheden voor de Wijnhaven bestaan hoofdzakelijk uit:
● Opbreken bestaande verhardingen en beton
● Grondwerkzaamheden
● Aanbrengen van verhardingen en hekwerken
● Afwerken van beton
● Opbreken en aanbrengen boomroosters
● Aanbrengen plantvakken

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte van het tramspoor en zal moeten worden uitgevoerd door een door de HTM erkende partij voor categorie Asfalt & Civiel (cat. nr. 6.1, HTM Erkenningsregeling 2022-2026). Bezichtiging van de locatie kan op eigen gelegenheid plaatsvinden, zonder begeleiding van de aanbestedende dienst.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale openbare procedure.

Bron: Tenderned maandag 14 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307315

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *