Marcom Stg. Christelijk Onderwijs Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Marcom Stg. Christelijk Onderwijs Haaglanden

Image: Pixabay.com

De doelstelling van de aan te besteden opdracht van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden ( SCOH) is het naar tevredenheid voorzien in communicatiediensten en woordvoering voor de scholen van SCOH en SPCP ( Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk). SCOH telt tweeëndertig basisscholen, vier scholen voor speciaal (basis) onderwijs, één school voor praktijkonderwijs en eenentwintig peuterscholen.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het invullen van een partnerrol en uitvoerende rol op het gebied van advies, marketing en communicatie om de doelgroepen en belanghebbenden van opdrachtgever op een passende en onderscheidende manier te bereiken. De opdracht ziet alleen toe op communicatie vanuit het huis van SCOH. Mochten scholen op enig moment behoefte hebben aan ondersteuning op
het gebied van communicatie die past binnen de scope van deze overeenkomst, valt deze ondersteuning binnen deze overeenkomst. Hierbij hoort in ieder geval:
• Het creëren van communicatiemiddelen en content op basis van de brandguide;
• Het proactief adviseren van opdrachtgever op diverse vlakken en trends om de doelen gesteld door opdrachtgever zo goed mogelijk te kunnen bereiken;
• Het op aanvraag beheren van social media van opdrachtgever;
• Het adviseren over de website van opdrachtgever;
• Strategisch meedenken, realiseren en uitvoeren van marketingcampagnes zoals arbeidsmarktcommunicatie en verhogen van instroom van peuters en leerlingen;
• Advisering in SEO en SEA;
• Het optreden als woordvoerder van opdrachtgever in geval van bijzondere situaties zoals calamiteiten.

De overkoepelende website van opdrachtgever valt binnen de opdracht. Websites van individuele scholen onder opdrachtgever niet. Voor het maken van foto’s en videoproducties behoudt opdrachtgever de mogelijkheid dit bij derden onder te brengen. De omvang van de opdracht wordt vastgesteld op €400.000,- inclusief btw voor de volledige opdrachtwaarde. Wanneer de opdrachtwaarde eerder is bereikt dan de einddatum van de overeenkomst, verloopt de overeenkomst op dat moment van rechtswege. De opdracht wordt dan opnieuw in de markt gezet. Op basis van het inkoopbeleid van opdrachtgever wordt een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 29 september 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *