Levering, scholing en onderhoud ademluchtapparatuur en helmen Veiligheidsregios – Aanbestedingsnieuws

Levering, scholing en onderhoud ademluchtapparatuur en helmen Veiligheidsregios

Foto: Pixabay.com

VRGV is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). VRF is een samenwerkingsverband van zes gemeenten in Flevoland, Brandweer Flevoland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Flevoland). De VRF en de VRGV werken intensief samen. Aanleiding van deze aanbesteding is dat de ademluchtapparatuur van zowel de VRF  als de VRGV technisch en economisch aan vervanging toe is. Omdat VRF en VRGV de ademluchtapparatuur en helm als een geheel systeem van onafhankelijke ademluchtbescherming beschouwen wordt binnen de aanbesteding zowel de ademluchtapparatuur als helm vervangen.

Het doel van deze aanbesteding is om komen tot een raamovereenkomst met één leverancier. Per Veiligheidsregio wordt een raamovereenkomst gesloten met deze leverancier. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht.
De te sluiten raamovereenkomst per Veiligheidsregio heeft een looptijd van tien jaar. Hierna eindigt de raamovereenkomst van rechtswege. De VRFGV heeft gekozen voor een raamovereenkomst met een looptijd langer dan vier jaar, omdat de afschrijf- en vervangingstermijn van de te leveren producten tenminste tien jaar bedraagt.

De scope van de aan te besteden opdracht bestaat uit:
 Het leveren van ademluchtcilinders;
 Het leveren van ademluchttoestellen;
 Het leveren van volgelaatmaskers;
 Het leveren van brandweerhelmen;
 Het verzorgen van opleidingen voor gebruikers en opleidingspersoneel.

Het uitgangspunt is dat het onderhoud aan de apparatuur wordt uitgevoerd door de VRFGV, tenzij het onderhoud betreft dat enkel door de leverancier kan en/of moet worden uitgevoerd. In dat geval draagt de leverancier zorg voor deze ‘verplichte’ onderhoudswerkzaamheden. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese
openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 6 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312541

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *