Levering & onderhoud meetapparatuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Aanbestedingsnieuws

Levering & onderhoud meetapparatuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Naar aanleiding van de behoefte aan vervanging van de huidige meetapparatuur, is deze aanbesteding gestart voor de aanschaf en onderhoud van meetapparatuur. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) doorloopt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese openbare procedure.

Binnen de VRR wordt door diverse afdelingen gebruik gemaakt van meetapparatuur. Het ambulancepersoneel op de dienstdoende voertuigen van de Ambulance Rotterdam Rijnmond (ARR) zijn uitgerust met Koolmonoxide detectoren (CO). Alle tankautospuiten van de repressieve dienst (brandweer) zijn uitgerust met een Explosiegevaar-Zuurstof detectieapparaat (ExOx) en een Koolmonoxide detector (CO).
Naast deze reguliere meetapparatuur op de ambulances en brandweervoertuigen, kent de VRR eenheden die vanwege hun specifieke verzorgingsgebied of taak met extra meetapparatuur worden uitgerust. Deze eenheden met een specialistische taak of die specifieke risico’s in hun verzorgingsgebied hebben, kennen in hoofdlijnen twee methoden om de (schadelijke) gassen en/of dampen in de atmosfeer vast te stellen. Enerzijds de disposable gasdetectiebuisjes en anderzijds de meetapparatuur (H2S, CO2 en NH3) die met een vaste detectiesensor werkt. Deze aanbesteding betreft uitsluitend de meetapparatuur.
De afdelingen Logistiek en Chemisch Advies zijn centraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en inzet van de detectieapparatuur. De opgeleide medewerkers zijn zelf in staat om het eerste-, tweede- en derdelijns onderhoud aan de apparatuur uit te voeren. Onderdeel van deze opdracht is het trainen van een aantal medewerkers om na autorisatie door de leverancier zelf het eerste- t/m derdelijns onderhoud uit te voeren.

De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijf jaar. De overeenkomst is na afloop van deze periode
van rechtswege beëindigd, tenzij VRR mededeelt gebruik te willen maken van verlenging. Er kan maximaal tweemaal door de VRR verlengd worden met een periode van één jaar, onder gelijkblijvende condities. De looptijd van de overeenkomst gaat in op 1 maart 2024. De VRR kiest de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 24 september 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310924

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 26 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *