Keolis ontslaat medewerkers aanbesteding met side letters – Aanbestedingsnieuws

Keolis ontslaat medewerkers aanbesteding met side letters

Vervoerder Keolis heeft de  “banden verbroken” met de bij de fraude bij de aanbesteding betrokken medewerkers. Dat heeft het bedrijf gisteren bekend gemaakt.  Keolis wil ook structurele verbeteringen doorvoeren om ook op de lange termijn de integriteit van haar bedrijfsvoering en haar werknemers te verbeteren en toekomstige onregelmatigheden te voorkomen.

©ZaZ 2019
De fraude hield in dat afspraken waren gemaakt met de leverancier die in strijd waren met wat in het bestek werd geëist. Al eerder werd bekend dat de naam van gedeputeerde Bert Boerman op een trein stond, 2 weken voor de gunningsbeslissing van de aanbesteding. Na berichtgeving in Follow the Money kwam naar buiten dat bij de side letters, waarbij de Chinese toeleverancier zich had vrijgewaard van aansprakelijkheid bij wanprestatie.
De integriteitsmaatregelen die Keolis wil nemen zijn vastgelegd in een Verbeterplan Integriteit. Doel hiervan is het verstevigen van het bestaande compliance programma op basis van de ISO 19600 normering, een internationale richtlijn voor compliance management (integriteitsmanagement/naleving van regels).
Keolis heeft zelf de vermoedens van onregelmatigheden geconstateerd, heeft zelf een onderzoek gestart en heeft de opdrachtgever op eigen initiatief over de voorlopige bevindingen geïnformeerd. Ook heeft Keolis zelf melding gemaakt van het geconstateerde bij het Openbaar Ministerie. Keolis neemt afstand van ieder niet-integer gedrag en neemt passende maatregelen. De maatregelen dragen bij aan het herstel van het vertrouwen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *