Herinrichting Krabbepark Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Krabbepark Vlaardingen

Huidige Krabbeplas
Foto: Google Maps

Het gebied rondom de Blankenburgverbinding in Vlaardingen en Rozenburg ondergaat de komende jaren een metamorfose. Aan beide kanten van de rivier komt een ‘Nieuw Waterland’ dat nog beter past bij de steden, het landschap, de historie en vooral ook bij de bezoekers. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben
onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hiervoor een kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gemaakt. Onderdeel van dit programma is de hernieuwde inrichting van het Krabbepark en omgeving, d ie zich in de Gemeente Vlaardingen bevindt. Het gebied rondom de Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls. Het wordt recreatiever en toegankelijker en gaat Krabbepark heten. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca. Bezoekers van het Krabbepark moeten na de herinirichting ‘volop kleur en fleur’ ervaren, door onder andere bloemrijke graslanden, een bomenweide en natuurvriendelijke oevers langs de Poeldijkse Wetering. De bosvakken worden opener met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Verder onttrekken rietkragen langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog. Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandelpad, dat breed genoeg is voor zowel skaters als wande laars. Langs het pad komen twee uitkijkstoelen en het strand wordt groter. Ook de evenementenweide ondergaat een verbeterslag: de weide komt meer los van het strand en de Krabbeplas te liggen en is bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Straks kunnen wandelaars en fietsers via een tunneltje onder het metrospoor van het Krabbepark naar het Oeverbos. Het verbindende fiets- en wandelpad gaat vanaf het Krabbepark over bestaande fietspaden door de Zuidbuurt naar het tunneltje. Vervolgens gaat het pad langs het Volksbos en de waterharmonica naar de Maassluissedijk en het Oeverbos. Aan de rand van het Krabbepark wordt een tankgracht uit de Tweede wereldoorlog beter zichtbaar. Ter hoogte van de brug over de A20 lag vroeger een Duitse luchtafweerstelling. Hierlangs liep de tankgracht, waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Om aandacht te geven aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het verloop van de gracht gevisualiseerd.

De aanbestedende dienst heeft als samenwerkingsvorm gekozen voor een bouwteam. Het betreft een Bouwteam UAV-GC met het doel om tot een E&C contract onder de UAV-GC 2005 te komen. Concreet houdt dit in dat er tijdens de Bouwteamfase een verdere uitwerking plaatsvindt tot DO-niveau  voor de onderdelen die ontbreken in het huidige DO. De Vraagspecificatie wordt aangevuld met eisen voor de uit te werken onderdelen. Hiermee ontstaat een totaal aan vraagspecificaties op basis waarvan de opdrachtnemer het uitvoeringsontwerp opstelt en de realisatie doet.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een Nationale Aanbesteding met voorafgaande selectie, de zogenaamde Niet-openbare procedure.
Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als Gegadigde via TenderNed. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden. Met deze voorselectie beoogt de opdrachtgever vijf partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen degeselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned 3 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196681

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *