Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel – Aanbestedingsnieuws

Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel

Eergisteren werd bekend dat Keolis de aanbesteding voor het regiovervoer in Overijssel heeft gewonnen. Dat Keolis de naam van gedeputeerde Boerman (Christenunie) op een trein heeft laten zetten, terwijl enkele weken daarna bleek dat Keolis ook de opdracht voor het busvervoer won, wekt wrevel bij overige partijen in de raad. De PVV’fractie spreekt er volgens RTV Oost schande van  en FVD plaatste al eerder vraagtekens bij de treintatouage dat het ongepast is beloond te worden door een bedrijf, nog tijdens de bestuursperiode.

Niet alleen de bestuursperiode, maar ook de aanbestedingsperiode kan de wenkbrauwen doen fronsen. Afgelopen 24 september maakte Overijssel bekend dat vanaf december 2020 Keolis Nederland het busvervoer op de Veluwe, in Midden-Overijssel en in Apeldoorn en Zwolle verzorgt. Vanaf september 2021 verzorgt deze vervoerder ook het OV in Lelystad en in december 2023 komt hier de regio IJsselmond bij. Dit is het resultaat van de eerste gezamenlijke openbare aanbesteding door de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vervoerders Arriva, Connexxion, EBS en Keolis Nederland hebben een bod gedaan op de concessie IJssel-Vecht. Keolis Nederland kwam van de vier deelnemers als beste uit de bus.

Het persmoment van de trein-doop dateert van 23 augustus 2019.  Het persbericht over de gunning dateert van 24 september 2019. Ervan uitgaande dat het persbericht is gepubliceerd na afloop van de verlengde Alcatel-termijn van 20 dagen (waarin de verliezers beroep kunnen aanspannen) ligt tussen het persmoment en de gunningsbeslissing een krappe twee weken. Dat mag inderdaad wel opmerkelijk genoemd worden.

©Keolis, 2019 Bron: persbericht dd 23 augustus 2019 en gunningsbericht dd 24 september 2019

De concessie van het OV-vervoer in de drie provincies is niet zomaar een concessie. Het moet een van de meest duurzame OV-concessies van Nederland zijn. Vanaf de start van de concessie wordt er gereden met voertuigen die vrijwel allemaal emissievrij zijn.

Zo draagt Keolis Nederland bij aan de ambities van de provincies om de CO2 uitstoot door het openbaar vervoer terug te dringen en zo hun bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord. Op diverse bushaltes komen reisinformatiepanelen werkend op zonne-energie.

Het voordeel van de provinciale samenwerking is dat zo wordt voorkomen dat geen lijn het concessiegebied overschrijdt. Dit is bijvoorbeeld het geval met de buslijn Alphen a/d Rijn – Amsterdam Centraal die tot aan het aanbesteden volgens de WP2000 door Zuid -en Noord-Holland liep en nu alleen nog tot Schiphol of de vermaarde lijn 55 /91 van Uden via  Cuijck naar Nijmegen, die sinds 2003 stopt in Mill en Cuijck.

Boerman was ook toen al enthousiast over het onderwerp van de opdracht. Uit het bewuste persbericht over de Keolis blauwnet treinen:

“Deze resultaten zijn een stimulans om nog meer te presteren voor onze reizigers”, aldus gedeputeerde Bert Boerman. “Als provincie investeren we daarin door met partners te werken aan een verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Enschede. Dat maakt uiteindelijk ook de inzet van een tweede intercity mogelijk en het doortrekken van de lijn Zwolle-Münster. Het openbaar vervoer levert zo een belangrijke bijdrage aan een snelle, schone en veilige reis naar, door en vanuit Overijssel. Dat is onmisbaar voor onze bedrijven en de welvaart en het welzijn van onze inwoners.”

Op TenderNed vond de redactie van Aanbestedingsnieuws de Tender voor de concessie IJssel – Vecht https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/165914 en via Negometrix op “108342 Concessie IJssel-Vecht” waaruit blijkt dat een deel van de informatie voor de aanbesteding via Pleio is verstrekt.

Die opdracht sloot aanvankelijk op 5 juni 2019 en na rectificatie op 3 juli 2019. De concessie is voor de duur van 10 jaar vanaf 13 december 2020

De aanbesteding voor deze concessies van 3 provincies valt uiteen in 3 concessies, twee daarvan liggen in Overijssel, voor het regiovervoer valt Overijssel uiteen in een deel IJssel/Vecht en een deel concessie Berkel-Dinkel. Deze laatste vonden we niet terug op TenderNed.

Opmerkelijk detail, hoewel de stukken openbaar op Negometrix zijn gepubliceerd, waaronder ook de marktconsultatie, staat bij de marktconsultatie een geheimhoudingsplicht op straffe van een boete van €5000,-

Tender documenten:

 Geheimhoudingsovereenkomst dataportal aanbesteding OV-Concessie IJssel-Vecht_def.pdf 102 Kb

Download

Bekijk

 Ontwerp-Programma van Eisen – Concessie IJssel-Vecht 04-09-2018.pdf 1916 Kb

Download

Bekijk

 V9 180920 CONCEPT Protocol Buurtbus.pdf 240 Kb

Download

Bekijk

Type:
Geen vergrendeling
  • Aanmelden

Bron NvU aanbesteding OV Concessies Flevoland Gelderland Overijssel 2020 ev.Zie ook de nota van uitgangspunten van deze tender via https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6413756/1/Bijlage_Nota_van_Uitgangspunten.

1 thought on “Naam gedeputeerde Overijssel op trein latere aanbestedingswinnaar wekt wrevel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *