Integrale applicatie voor ondersteuning Wmo en Jeugd Beekdaelen – Aanbestedingsnieuws

Integrale applicatie voor ondersteuning Wmo en Jeugd Beekdaelen

Foto: Pexels.com

Beekdaelen is een fusiegemeente in de provincie Limburg. De gemeente is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie tussen de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De aanbestedende dienst is van plan om een overeenkomst (inclusief
verwerkersovereenkomst aan te gaan met één partij voor het implementeren, beheren, ondersteunen en onderhouden van een toekomstgerichte, duurzame software oplossing (applicatie) die de werkprocessen in het sociaal domein van de gemeente Beekdaelen optimaal ondersteunt in de vorm van een SaaS dienst (Software as a Service). Deze applicatie zal na gunning
(eventueel gefaseerd) worden geïmplementeerd. De levering van de applicatie omvat (zonder uitputtend te zijn):
• Integrale ondersteuning voor de processen van Wmo en Jeugd;
• Ondersteuning voor aanvullende regelingen leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, sociaal medische indicaties en mantelzorgcompliment;
• Informatie-uitwisseling met het GGk/Inlichtingenbureau en het interne financieel systeem Key2Financiën;
• Koppelingen met kantoorautomatisering (van Microsoft), basisregistratie BRP;
• Koppeling met Zaaksysteem/DMS of Archieffunctionaliteit;
• Portalen voor informatie-uitwisseling met burgers en zorgaanbieders.

De applicatie en de koppelvlakken voldoen daarbij aan de landelijke standaarden zoals vastgelegd in de lijst van het Nationaal Standaardisatie Forum en de GEMMA-2 standaard (Gemeentelijk Model Architectuur, een standaard van de VNG). Door de SaaS dienst is de applicatie toegankelijk voor medewerkers, ongeacht plaats en tijd. Tevens dient de applicatie en de koppelingen oplossing te functioneren in de gemeentelijke ICT-infrastructuur, ongeacht welk apparaat hiervoor wordt gebruikt
(thin client, laptop, pc, iPad). De opdracht omvat naast het leveren van de software:
Een eenmalige dienst namelijk het ingericht (werkend) en gedocumenteerd opleveren van de aangeboden applicatie inclusief bijbehorende koppelingen, een conversie van gegevens vanuit de bestaande applicatie, opleiding van beheerders en gebruikers en benodigde nazorg. Een acceptatietest behoort ook tot dit implementatietraject;
Daarna geldt als jaarlijkse dienst het onderhouden van en leveren van support op de geleverde applicatie, koppelingen en portalen waarmee het gebruik van de applicatie wordt geborgd en waarbij koppelingen, indien nodig, worden aangepast bij wijzigingen van de te koppelen systemen, zodat minimaal dezelfde functionaliteit geborgd is.

De leverancier heeft haar informatieveiligheid en gegevensbescherming op orde, ondersteunt de kwaliteitsnormen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden) en werkt volgens het principe privacy by design en privacy by default. De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor het implementeren, beheren en onderhouden van één oplossing. De looptijd van de overeenkomst gaat in direct na ondertekening. Ondertekening vindt binnen één week na definitieve gunning. De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt acht jaar. Na deze initiële looptijd wordt de
overeenkomst automatisch met periodes van één jaar verlengd tot een maximale totale looptijd van tien jaar. Gezien de omvang van de opdracht heeft de gemeente gekozen voor het volgen van een Europese openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de aanbieder die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige aanbieding heeft gedaan op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding..

Bron: Tenderned woensdag 27 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242156

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *