Laadpalen aanbesteding Slim Laden Brabant uitgebreid met Roermond – Aanbestedingsnieuws

Laadpalen aanbesteding Slim Laden Brabant uitgebreid met Roermond

AMSTERDAM -Van onze redactie

Ook de gemeente Roermond heeft zich aangesloten bij het Slim Laden project va de provincie Brabant. Hiermee staat het aantal deelnemende gemeenten op 67. Met de aanbesteding, die nu loopt op TenderNed is een contract voor het plaatsen en gedurende een periode van maximaal 10 jaar volledig exploiteren van slimme en innovatieve laadinfrastructuur in (een aantal) gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg met een maximum van 1.000 laadpalen in Noord-Brabant en 240 in Limburg te winnen.

De opdracht is is een concessieovereenkomst nadrukkelijk geen concessie voor exclusiviteit maar met de opdracht worden toezeggingen van gemeenten voor afnames gedaan. De aanbesteding bestaat uit drie fases, gericht op het innovatieve karakter van de laadpalen. Parallel aan de hoofdopdracht die nu op TenderNed staat en die Fase B bevat, is ook een fase C voor verdergaande innovaties, waaraan los hiervan ook kan worden deelgenomen.

De Provincie Noord-Brabant voorziet, onder de naam “Slim Laden” een fasegewijze ontwikkeling van de inkoop van laadpalen. Hierdoor is volgens de provincie sprake van “een rendabele businesscase voor laadinfrastructuur binnen een volwassen markt”. Voorafgaand aan deze fase heeft de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met Enexis en Brabantse gemeenten al 255 laadpalen (Fase A) in de openbare ruimte gerealiseerd. In fase A trad de Provincie Noord-Brabant op als eigenaar en exploitant van de laadpalen.

De fasestructuur biedt een oplossing voor het kip/ei probleem waar innovaties mee te maken hebben. Er is geen behoefte aan laadpalen als men geen elektrische auto heeft en men heeft geen elektrische auto, omdat er niet afdoende laadpalen zijn. Met de aanbesteding worden laadpalen geleidelijk grootschalig ingekocht, zodat de behoefte aan een elektrisch voertuig navenant kan uitbreiden.

Inschrijvers moeten beschikken over een milieumanagementsysteem dat voldoet aan ISO14001 of gelijkwaardig, bijvoorbeeld een milieumanagementhandboek. De aanbieding wordt beoordeeld op Prijs, 70% Kwaliteit, 30% met een wegingspercentage voor subcriteria. Tot en met 20 oktober 2016 kunnen vragen worden gesteld naar aanleiding van nota van inlichtingen 2. De aanbesteding loopt tot 1 november 2016. De verwachte gunningsbeslissing is 8 december 2016. Vanaf januari 2017 kunnen inwoners en bedrijven een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal.

Zie http://slimladenbrabant.nl/
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/2a17fb5835f9c55a538926058fb71503

fase-abc

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *