Manifest MVI inkopen stelt ambitie duurzaam inkopen uit tot 2050 – Aanbestedingsnieuws

Manifest MVI inkopen stelt ambitie duurzaam inkopen uit tot 2050

Laatst geupdate op december 13, 2016 door redactie

Gisteren hebben 62 aanbestedende diensten hun handtekening gezet onder een convenant om duurzamer in te kopen, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het manifest stelt voor dat in 2050 gemeenten voor 100% duurzaam moeten inkopen. Staatssecretaris Dijksma van Milieu heeft het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Via het Manifest MVI geeft Dijksma onder andere invulling aan de motie Cegerek/van Veldhoven, waarin wordt verzocht ernaar te streven om 10% circulair in te kopen.

Het bericht volgt kort op een onderzoek van St. Natuur en Milieu, dat gemeenten vervoer niet duurzaam inkopen en een onderzoek van CLM in opdracht van Greenpeace, dat ook van inkopen op het gebied van catering, sierteelt en onderhoud van verhardingen, niet duurzaam wordt ingekocht. Uit dat laatste onderzoek blijkt ook dat het duurzaam inkopen niet te benchmarken is. De doelstellingen in de milieucriteria zijn te vrijblijvend. Greenpeace noemde daarop, in navolging van Joost Fijneman van het Aanbestedingsinstituut, duurzaam inkopen een farce. 

Tegelijk lag er al een ambitie op tafel om 100% duurzaam in te kopen in 2010. Daartoe had de Tweede Kamer in een motie aangenomen op 30 juni 2005. De ambitie is nadien uitgesteld tot 2015 en nu, met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, tot 2050. “Het manifest is een eerste stap naar volledig duurzaam inkopen in 2050. “, zo berichtten diverse  overheden in hun persbericht over het Manifest.

Vorige maand liet de Minister van Infrastructuur en Milieu blijkens een verslag van overleg 10 oktober jl in antwoord op de vraag hoeveel er nu duurzaam wordt ingekocht, weten dat er “zeer hoge percentages” worden behaald op het gebied van duurzaam inkopen.

Volgens het Manifest moeten lagere overheden een Actieplan opstellen. Handvatten voor de uitwerking van het actieplan MVI worden ter beschikking gesteld via Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden op Pianoo.nl in de vorm van een Handreiking Manifest MVI. Partijen spannen zich in om deel te nemen aan het jaarlijkse landelijk MVI overleg, dat tevens dient als evaluatiemoment voor de ambities en implementatie van dit Manifest MVI. Voor zover dat niet vrijblijvend klinkt is in artikel 7 bepaald dat “Elke Partij kan dit Manifest MVI (te allen tijde) met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen.”

Zie ook:
Binnenlands Bestuur, Provincies en Gemeenten halen 100% duurzaam inkoop 2015 niet , 3 februari 2015

Het vandaag verstuurde rapport bij het Manifest, rapport-manifest-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2016-2020 , 8 december 2016

Greenpeace, Honderd procent duurzaam inkopen door gemeenten is een farce, 7 december 2016

Update:

Handreiking Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 (Manifest MVI)

2 thoughts on “Manifest MVI inkopen stelt ambitie duurzaam inkopen uit tot 2050

  1. Tijdens de landelijke MVI Manifest bijeenkomst in de Jaarbeurs op 15 februari is de MVI-Manifest-tool gelanceerd.

    De MVI-tool helpt bij het ontwikkelen van een MVI beleid van algemene beleidsdoelstelling en ambities tot diepgang van beoordelingssystemen. De MVI-module sluit naadloos aan bij MVI manifest en de internationale sociale voorwaarden.

    Rendemint, de ontwikkelaar van de vrij beschikbare tool, verwacht dat het MVI Manifest een wezenlijke versnelling zal geven aan de transitie naar circulair inkopen. Al 60 overheden hebben het manifest ondertekend en op 8 maart volgt de volgende groep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *