Havenbedrijf Amsterdam start aanbesteding voor 3 megawattpiek zonnepanelen – Aanbestedingsnieuws

Havenbedrijf Amsterdam start aanbesteding voor 3 megawattpiek zonnepanelen

Het Havenbedrijf Amsterdam houdt een aanbesteding voor 3.084 kWp zon-PV-vermogen. De aanbesteding is voor levering, installatie, beheer, onderhoud en monitoring van zes zonnestroomsystemen ofwel Zon-PV-systemen op zes locaties in de Amsterdamse Haven.

De winnaars van de aanbesteding zijn verantwoordelijk voor een periode van 2 jaar voor het beheer, onderhoud en de monitoring van de zonnepanelen. Havenbedrijf Amsterdam heeft voor alle locaties een SDE+-beschikking ontvangen op haar naam. Het doel is zoveel mogelijk vermogen te plaatsen binnen de maximale SDE+-beschikkingen.

Gekozen is voor een Europees niet-openbare aanbestedingsprocedure met voorselectie, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012. De voornaamste reden voor deze keuze is dat de transactiekosten voor de Gegadigden in de selectiefase laag blijven. In het verlengde hiervan blijven de te maken transactiekosten om te komen tot een Inschrijving in de gunningsfase beperkt tot het geselecteerde aantal partijen. De keuze om de gunningsfase met maximaal 5 partijen te doorlopen, betekent dat deze fase voor de Aanbestedende dienst evenzeer beheersbaar blijft.

Bron: TenderNed, 1 maart 2017
https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/83b3bc6b584ead0130c076d8f2b3dbdb/pageId/D909B/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/da/false/cid/262366/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *