Haarlemmermeer wil nieuwe applicaties – Aanbestedingsnieuws

Haarlemmermeer wil nieuwe applicaties

Foto: © Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft drie aanbestedingen geplaatst. Een voor een een nieuw subsidiesysteem, een voor een nieuw financieel systeem en een personeels- en salarisadministratiesysteem. Alle systemen in gebruik bij de gemeente Haarlemmermeer zijn  ‘end-of-life’ en dienen hierom vervangen te worden. De gemeente wenst de overstap te maken naar een nieuwe systemen  en te gaan werken conform marktstandaard processen met een SaaS-applicatie. Alle gebruikers en toepassingen maken gebruik van een gezamenlijke cloudinfrastructuur die centraal wordt onderhouden door de leverancier.

De gemeente heeft zichzelf ten doel gesteld om te professionaliseren in de informatiesamenleving en om haar informatie op orde te hebben. De gemeente wil niet enkel systemen vervangen, maar wil in de toekomst de organisatie en de burger digitaal meer bieden en beter ondersteunen in de verschillende processen. De gemeente wil daarom een intuïtief en (technisch) modern, cloud systeem selecteren. De gemeente begrijpt dat het succes van de implementatie mede bepaald wordt door haar eigen medewerkers, maar dat deze ook voor een groot deel bepaald wordt door een systeem dat eenvoudig en snel in gebruik is, resulterend in een snelle en brede acceptatie door de medewerkers. Laat onverlet dat de gemeente daarnaast van de nieuwe leverancier verwacht dat zij haar als een partner begeleid bij de implementatie, zorgdraagt voor de oplevering van een systeem dat gedurende de hele looptijd naar tevredenheid functioneert en meewerkt aan een succesvolle doorontwikkeling van nieuwe en verbeterde functionaliteiten.

De gemeente heeft het voornemen om in 2023 de gunning af te ronden, in 2024 de implementatie uit te voeren en per 1
januari 2025 de nieuwe systemen in gebruik te nemen.

Bron: Tenderned woensdag 12 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303687 (Subsidiesysteem) en  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303685 ( Financieel systeem) en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303686 (Personeels- en Salarisadministratie systeem)

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *