GRC applicatie Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

GRC applicatie Etten-Leur

Foto: Pixabay.com

Het huidige gereedschap voor de interne sturing en beheersing van de processen en domeinen binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever is divers. Er zijn een aantal geautomatiseerde systemen en een grote hoeveelheid aan spreadsheets en (zelfgemaakte) deelsystemen. Elk hiervan draagt bij aan een los element van de control-cirkel. Echter, ze dragen niet bij aan de samenhang tussen de elementen uit deze control-cirkel. Deze samenhang ontbreekt. De opdrachtgever streeft aantoonbaar ‘In Control’ te zijn. Eerst op het gebied van financiële rechtmatigheid, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens “in control” op de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever. Met deze aanbesteding beoogt opdrachtgever een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van een platform voor interne beheersing van de bedrijfsvoering op
verschillende thema’s zoals Privacy, Informatiebeveiliging en Financiële Rechtmatigheid volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van opdrachtgever draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier. De belangrijkste specificaties van het nieuw te leveren In Control platform zijn:
de applicatie is een zgn. Software as a Service (SaaS) applicatie;
de applicatie is intuïtief en laagdrempelig en geeft inzicht in de mate van In Control zijn en de benodigde acties;
de applicatie levert en onderhoud content voor een gemeentelijke organisatie (wet- en regelgeving, normenkaders, procesbeschrijvingen, risicodatabases, controleplannen, etc);
de applicatie levert een auditfunctie met daarin een volledige audittrail.

Met de implementatie van het nieuw te leveren In Control platform wil opdrachtgever een volgende stap maken richting het aantoonbaar maken dat ze de juiste dingen, juist doet. De opdracht betreft een meerjarenovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier. De ingangsdatum van de overeenkomst is 16 mei 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar.  De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar.

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan
alle gestelde minimumeisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de
inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding.

NDR: Nou, aanbesteder, gisteren plaatsten we een artikel dat u hier kunt lezen De kleuterigheid in aanbestedingen Daarin hadden we het o.a. over de fout die u hier maakt. Dat hij dit jaar nog niet door ons ontdekt was. Houden zo! schreven we. Helaas  duurde het niet lang u bent de eerste dit jaar. 

nog maar een keer:

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan
alle gestelde minimumeisen en geschiktheidseisen en er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn vindt beoordeling van de
inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 2 februari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251054

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *