Kermisexploitanten Bergen op Zoom willen onderzoek aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Kermisexploitanten Bergen op Zoom willen onderzoek aanbesteding

Stichting Behoud Bergse Kermissen (SBBK) heeft donderdag in BN de Stem laten weten, de onderste steen boven te willen, over de aanbesteding van de kermisexploitatie in Bergen op Zoom en Halsteren. Tegenover de lokale krant merkt de voorzitter van de Stichting op geen eerlijke kans te hebben gekregen. “De vorige aanbesteding (uit 2015, red AN) was juist glansrijk gewonnen en nu is ineens niet voldaan aan de voorwaarden.”

Toen de aanbesteding werd uitgeschreven, in september 2016, waren zowel SBBK als Vale ook al niet blij, omdat in strijd met eerdere afspraken de gemeenteraad een nostalgische kermis wil, zonder hard geluid en fel licht. Dat is een eis waaraan zowel SBBK als Vale niet konden voldoen. SBBK had daarover ook een brief geschreven aan de raad. De gemeentelijke VVD wilde daar vragen over stellen, maar dat heeft de gemeente blijkens een memo afgeraden omdat met de inhoudelijke behandeling van vragen SBBK bevoordeeld kan worden.

Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure wordt de organisatie van de voor- en najaarskermis voorlopig gegund aan V.O.F. Vale-Verwijk. Vale heeft zichzelf ten doel gesteld het organiseren van een prettige kermis, volksvermaak naar een hoog niveau tillen en het bezoekersaantal laten toenemen.  Dat maakte de gemeente 6 oktober 2016 bekend met een persbericht. Als deze maand de definitieve gunning en de ondertekening van de overeenkomst plaats zullen vinden zal per 1 november de nieuwe organisator een contract hebben. De aanbesteding is meervoudig onderhands verstuurd naar de vijf inschrijvers van de vorige aanbestedingsprocedure. Van de vijf inschrijvers hebben er uiteindelijk twee een offerte ingediend.  De offerte van de andere partij moet volgens de gemeente, op grond van Aanbestedingswet en –regelgeving, uitgesloten worden voor de opdracht.

De aanbesteding is volgens de gemeente een zaak van lange adem geweest. In totaal is er twee keer opnieuw meervoudig onderhands aanbesteed. Dat begon in april 2015, toen bekend werd dat de gemeente het organiseren kermissen die jaarlijks plaatsvinden in Bergen op Zoom “overlaten aan ‘de markt’ ” omdat uit onderzoek bleek dat de kermis aan vernieuwing toe is. “Daarnaast werd tijdens het onderzoek inzichtelijk dat de privatisering een bezuiniging oplevert”, zo blijkt uit de raadsbrief van burgemeester Petter van 17 april 2015.

De kermis is daarop in april 2015 meervoudig onderhands aanbesteed. De SBBK zou zorg dragen voor twee kermissen per jaar.  Daarop maakte de gemeente in september 2015 bekend de exploitatie te gaan heraanbesteden. Dat was, volgens een persbericht van de gemeente, omdat de gegunde partij zich niet spoedig heeft ingeschreven bij het handelsregister en door het ontbreken van duidelijke criteria, zoals locaties, in de offerteaanvraag. Alle partijen die op deze aanbesteding hebben ingeschreven, hebben door de heraanbesteding opnieuw kans gekregen om in te schrijven.

De komende najaarskermis in oktober 2016 wordt nog door de gemeente zelf georganiseerd. Bergen op Zoom voegt er in een persbericht van april 2015 nog de volgende opmerkelijke passage aan toe: “Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om kermissen te laten organiseren door een externe partij. Dit geeft ruimte om meer gericht te zijn op inhoud en kwaliteit. Het organiseren van de kermis is voor een gemeente niet winstgevend.” Het is nog afwachten,  hoe dat dan wel winstgevend wordt, voor de kermisexploitanten.

Bron:
http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/politieke-inmenging-kan-einde-kermis-bergen-op-zoom-zijn-1.6334293
17-04-2015-organisatie-kermissen-u15-002815
http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/2016/oktober/Organisatie_kermissen_gebeurt_vanaf_2017_niet_meer_door_gemeente
http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/2015/april/Bergen_op_Zoom_wil_kermissen_privatiseren
http://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/2015/april/Bergen_op_Zoom_wil_kermissen_privatiseren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *