Utrecht gunt aanbesteding welzijn aan Dock – Aanbestedingsnieuws

Utrecht gunt aanbesteding welzijn aan Dock

De gemeente Utrecht heeft vier organisaties geselecteerd om van 2019-2024 taken op het gebied van zorg en welzijn uit te voeren. De selectie vond plaats tijdens tenders voor het sociaal domein die de gemeente uitschreef. Nieuwkomer DOCK, een in de grote steden opererende welzijnsorganisatie, zal het werk van sociaal makelaars gaan doen. Dat ligt nu nog in handen van 5 organisaties.

DOCK geeft aan dat de uitvoerende medewerkers die nu bij de huidige organisaties in de stad werken, mee kunnen naar DOCK. De huidige organisaties stichting Lokalis, stichting Buurtteams Sociaal Utrecht en Stichting U Centraal blijven actief in Utrecht. Het bedrijf is niet omstreden, zo besteedde De Monitor nog aandacht aan de schuldhulpverlening in Rotterdam. Die bestaat uit alleen budgetbeheer, dat mensen niet uit de schulden haalt maar “leert rekeningen betalen”.

Heet hangijzer bij welzijns-aanbestedingen is de schuldhulpverlening. Dat onderwerp ligt op het grensgebied van WMO, zorg en sociaal werk en – als de schuld ernstig en langdurig is opgelopen, de WSNP. Bij eerdere aanbestedingen is de loketfunctie die de WMO-gerelateerde taken hadden soms verdwenen omdat dit aan andere organisaties is uitbesteed dan de schuldhulpverlening. Zie eerder bij Aanbestedingsnieuws: Geldloket schuldhulp Amersfoort dicht door aanbesteding WMO

In Utrecht blijft de schuldhulpverlening en het sociaal raadsliedenwerk bij de huidige leverancier. Stichting U Centraal blijft uitvoerder van taken voor ‘informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning’. Dit omvat onder andere stedelijke- en wijkgerichte informatievoorziening in samenwerking met bewonersintitiatieven, het sociaal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening. Het werk van de 18 buurtteams in de stad wordt opnieuw gegund aan stichting Lokalis (buurtteams Jeugd & Gezin) en stichting Buurteams Sociaal Utrecht. De buurtteams bieden sociale basiszorg, zoals hulp aan personen en gezinnen die kampen met schulden, psychosociale problemen of opvoedingsproblemen. Beide organisaties nemen de goede basis van de afgelopen vier jaar als uitgangspunt voor de doorontwikkeling de komende jaren.

De organisaties worden gestuurd op versterken van sociale samenhang. Goede samenwerking tussen deze en andere organisaties, zoals bijvoorbeeld jongeren kan de mensen in de stad maatschappelijk en sociaal verder brengen. Daar zal de gemeente op sturen en aandacht voor vragen. De nieuwe subsidies hebben een looptijd van zes jaar, van 2019 tot 2024. In het najaar van 2021 wordt de uitvoering tussentijds geëvalueerd.

Het sociaal makelaarschap gaat van vijf bestaande organisaties (Doenja, Me’kaar, Vooruit, Welzaam en Wijk&CO) over naar stichting DOCK. Sociaal makelaars bevorderen het ‘mee doen’ in de samenleving – bijvoorbeeld als vrijwilliger of deelnemer aan buurtactiviteiten – en het beheer van buurtcentra. DOCK geeft aan dat ze de uitvoerende medewerkers van de huidige organisaties wil overnemen. Daardoor is continuïteit in de uitvoering en behoud van bestaande netwerken gegarandeerd. DOCK is al actief in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem en kwam als beste uit de bus op punten als visie, methodische aanpak en daadkracht.

Bron: Utrecht, 3 juli 2018

Zie ook:

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-bouwt-verder-aan-zorg-en-welzijn-voor-iedereen/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/08/een-baan-en-diep-in-de-schulden-a1591594
https://nos.nl/artikel/2212695-ombudsman-toegang-tot-gemeentelijke-schuldhulp-moet-beter.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *