Marktconsultatie Dakvervanging Remise Lekstraat Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Dakvervanging Remise Lekstraat Amsterdam

Remise Lekstraat Amsterdam. Foto: GVB

Het dak van de tramremise aan de Lekstraat is vanwege einde levensduur toe aan gehele vervanging (renovatie) zowel dakconstructie als de dakbedekking. Momenteel vallen van de dakplaten segmenten af in de remise. Als tijdelijke maatregel wordt dit opgevangen door vangnetten te plaatsen op enkele plekken in de hal. De renovatie is een complexe opdracht doordat de tramremise midden in een lastig toegankelijke woonwijk en drukke hoofdweg ligt, wat de aan en afvoer bemoeilijkt van bouwstoffen. Tevens dient de tramremise volledig in gebruik te blijven tijdens de renovatiewerkzaamheden. Daarbij is de werkruimte beperkt om de dakplaten en de dakbedekking te vervangen, vanwege de aanwezigheid van de bovenleidingen en de beperkte werkhoogte in het pand.

Het pand is gebouwd rond 1930 in de stijl van de Amsterdamse School, ontworpen door de Dienst der Publieke Werken en is een Rijksmonument. De dakconstructie is kenmerkend voor dit monument en de bouw in die periode, bestaande uit lichte spantenconstructies en BIMS betonplaten. Het pand wordt nog steeds gebruikt waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen, een remise voor trams. Gemiddeld worden er dagelijks 100 trams opgesteld. In de remise vinden reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan trams plaats, en in het pand zijn ook diverse
kantoorfuncties gehuisvest. Het pand is grotendeels 24/7 in gebruik. Het dak dient vervangen te worden. Vanwege het risico van het overschrijden van de toegelaten dakbelasting kan geen dakbedekking meer worden toegevoegd en de bestaande BIMS betonplaten deformeren. Het monumentale karakter van het pand dient behouden te blijven. De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amsterdam ziet daar op toe.

Scope

Er wordt een nieuw dak opgeleverd, met een gegarandeerde levensduur van minimaal 40 jaar en met een minimale isolatiewaarde van Rc = 2,5. Ook de bestaande dakplaten van BIM’s beton dienen vervangen te worden. Tevens wil GVB als optie het pand verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Tijdens de voorbereiding van het project wordt de scope vastgesteld, onder meer wordt bezien of aanpassing van dakgoten en dak doorvoeren, herstel van klimijzers en overige werkzaamheden aan gevels en schoorstenen van het pand, tegelijk met deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Tegelijk met de werkzaamheden aan het dak worden ook de monumentale erfafscheidingsmuren hersteld en worden de twee daarin opgenomen spanmasten weer in originele toestand en functie teruggebracht. Ook wordt een faseringsplan gemaakt en afgestemd met de gebruikers van het pand, opdat de processen in de kantoren, stalling en werkplaats kunnen worden voortgezet tijdens de werkzaamheden. Er wordt een veiligheidsplan gemaakt om de werkzaamheden aan het dak veilig uit te kunnen voeren, met inachtneming van de in het pand aanwezige gebruikers en installaties, zoals de bovenleiding.

Het doel van deze marktconsultatie is:

  • A.    belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de inrichting van bovengenoemde aanbesteding c.q. af te sluiten overeenkomst;
  • B.    de markt te consulteren met betrekking tot het onderzoek van de mogelijkheden om  aan te besteden;
  • C.    naast het beantwoorden van de gestelde vragen worden belanghebbende ook in de gelegenheid gesteld om suggesties en ideeën in te dienen.

GVB hoopt op deze wijze een eventuele aanbesteding te organiseren en een overeenkomst af te kunnen sluiten die zo goed mogelijk is afgestemd op de markt.

 

De marktconsultatie is verdeeld over 2 fasen :

  • A.    Een schriftelijke reactie op de door GVB gestelde vragen;
  • B.    Een mondelingen toelichting op de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden; dit vindt plaats op basis van individuele gesprekken. Deze fase is optioneel en is geheel afhankelijk van de uitkomst c.q. conclusie aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen.

Bron: Tenderned 3 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201869

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *