Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding onderstation Sorbonnelaan Utrecht

Foto: Uithoflijn.nl

Deze aanbesteding van de Provincie Utrecht behelst een opdracht tot het uitbreiden van het onderstation voor de Uithoflijn aan de Sorbonnelaan. Langs het tracé van de Uithoflijn zijn een aantal (wetenschappelijke) onderzoeksinstituten gevestigd waar de zwerfstromen veroorzaakt door de huidige vermogensvoorziening van de Uithoflijn een te grote invloed heeft op de uit te voeren onderzoeken. Het is daarom noodzakelijk om het voedingssysteem aan te passen. In opdracht van de provincie Utrecht is een onderzoek verricht waarvan de uitkomst is dat een aanpassing van het onderstation Sorbonnelaan conform aangegeven specificaties, dit probleem voldoende zal  beperken.

Dit is geen nieuw probleem, maar wel een lastig te overwinnen obstakel. In Groningen loopt de tram ook niet verder dan tot het begin van het universiteitsterrein. In Utrecht is gekozen om de tramlijn wel over het Uithofterrein te laten lopen met natuurlijk alle problemen die dat met zich meebrengt. Eerst waren de trillingen een issue. Al in 2014 is besloten om een extra glad spoor aan te leggen om trillingen te minimaliseren, ingegoten spoorstaven om trillingen te dempen en robuuste betonnen platen waarop de rails worden bevestigd om trillingen te absorberen. Van zwerfstromen wordt ook al sinds 2012 melding gemaakt. ( althans dit is een vermelding in een voor het laatst in 2012 aangepast document)

Wat is dat eigenlijk zwerfstroom. 

Bij gelijkstroomtractie functioneren de rails als geleider van de retourstroom van trein, metro of tram. Aangezien deze rails nooit volledig geïsoleerd kunnen worden van de bodem, zoals de praktijk ervaring leert, zal een deel van deze retourstroom als zwerfstroom door de bodem terugvloeien naar het voedingsstation. Vooral bij natte rails en bodem zal deze stroom toenemen. Door het defect raken van doorslagveiligheden bij portaal – spoorstaafverbindingen kunnen zwerfstromen aanzienlijk toenemen. Kenmerkend voor deze aanbesteding is dat de werkzaamheden aan het onderstation verricht moeten worden Het gaat dan om Bouwsteendeel H22 kabels en leidingen en Bouwsteendeel H40 tractievoeding. Dat doet vermoeden dat het voedingsstation zoveel mogelijk geïsoleerd  wordt van de aarde. Maar zou dat het probleem dermate minimaliseren dat de metingen niet meer beïnvloed worden. Dure onderzoeken zijn verricht en het resultaat ervan is dat deze maatregelen de kou uit de lucht zou moeten halen. Het blijft toch een beetje koffiedik kijken want zwerfstromen die zijn uitgetreden hoeven niet verder uitsluitend tot in het voedingsstation gebruik te maken van de aarde. Het kan ook eerder weer terugvloeien naar de rails. En zo is moeder aarde, anders zo’n zegen bij het afvoeren van bliksemislag, statische elektriciteit en het afvoeren van stromen in behuizingen, nu toch wel een lastpak. Trouwens niet alleen bij tractie (trein, trams, trolleybussen en (vorkhef)trucs) zelfs koeien kunnen last hebben van zwerfstromen. Zo schreef Jasper Lentz in het vakblad voor de veehouderij in 2019

Vertonen koeien om onduidelijke redenen nerveus gedrag in de melkstal? Of weigeren ze de melkstal binnen te gaan? Dan hebben ze mogelijk last van zwerfstroom.

https://www.mechaman.nl/veehouderij-techniek/2019/01/03/zwerfstroom-zorgt-voor-onrust/

Er schijnt volgens het AD en doemscenario te zijn waarin de trams teruggaan naar de leverancier in Spanje om van accu’s te worden voorzien. Maar wellicht is er een goedkopere doeltreffender oplossing van het gehele probleem. Aanbestedingsnieuws denkt dan aan een diesel aangedreven of desnoods via accu;s aangedreven elektrische trekker. Schamen hoef je je niet voor zo’n oplossing. Als in de 19e eeuw de Haagse paardentram over de hoge Wagenbrug moest, dan werd er een extra paard bijgespannen. Vliegtuigen worden ook niet zelden met sleepwagens of taxibots van en naar de startbaan/ landingsbaan gesleept. En als zeeslepers zijn we ook al zo’n beroemde natie. Eigenlijk is dat precies doem wat die vermaledijde zwerfstromen ook doen; de weg van de minste weerstand kiezen. Maar wat is wijsheid waard als je blijkbaar een zak met geld hebt.

Een ander issue bij deze aanbesteding is de plaats van het onderstation.

Het werk dient te worden uitgevoerd in een stedelijk gebied waarin mogelijk een
verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van
(veelvoorkomende) criminaliteit. De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn
om te voorkomen dat de bedoelde risico’s zich kunnen realiseren. Om die reden
dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die
door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn te beschermen

Hoe vaak zie je dat in een aanbesteding?

Bronnen: Tenderned 3 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201895

https://www.duic.nl/algemeen/nieuwe-afspraken-over-trillingen-uithoflijn/

https://www.ad.nl/utrecht/uithoflijn-zit-extreem-gevoelige-apparatuur-van-universiteit-in-de-weg~a7ae9523/

http://www.fransmensonides.nl/uithoflijn.html

http://www.infrasite.nl/definitions/definition.php?ID_content=1221

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *