Onderzoek Gids Proportionaliteit meervoudig onderhands aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Onderzoek Gids Proportionaliteit meervoudig onderhands aanbesteed

Waarom werd die Gids Proportionaliteit eigenlijk nooit herzien terwijl zo veel aanbestedende diensten er tegenaan liepen? Nou, zeker weten doe je t nooit maar we hebben wel een vermoeden. Via eergisteren gepubliceerde bijlages bij kamerstukken kwam Aanbestedingsnieuws tegen dat er een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure heeft gelopen voor de herziening van de Gids Proportionaliteit, in de kamerstukken gecriminaliseerd tot Gids P. Blijkens de vraag van kamerlid Eppo Bruins (CU) zelf en de bevestiging daarvan door Staatssecretaris Keijzer heeft de Kwink-groep die aanbesteding gewonnen, dat is dus in afwijking van de oorspronkelijke schrijfgroep, waar Chris Jansen voorzitter van was .

De offerteaanvraag, die dateert van 18 november 2020 is  naar twee partijen verstuurd en de Opdrachtgever is voornemens aan één partij de opdracht te verstrekken. Stond niet op TenderNed, niet op Negometrix, helemaal niks. Volgens bijbehorend schema moest een en ander in week 50 eens zijn gegund en de opdracht begint te lopen, direct na gunning. Wat! 3a3 heeft tot zijn ontsteltenis geen offerte mogen ontvangen. Wat een schande. Wie is er nu het onafhankelijkst! We zouden er eigenlijk tegen de gunning een kort geding moeten indienen! Schrijven over de Gids Proportionaliteit, dat kunnen we toch allemaal! Dat belachelijke aanbesteden ook. En denk niet alleen aan ons. Denk eens aan al die Poolse zzp’ers die zitten te smachten om deze opdracht. We worden zwaar gediscrimineerd.

De klachtenregeling is ook nog eens helemaal niet Gids P-conform. 3a3 Publishing moet zich bij klachten richten tot de inkoper zelf, tegen wie men nota bene volgens hetzelfde document gedurende de procedure helemaal niet mag spreken. Een klacht indienen is ook nog eens voorwaardelijk: “Wanneer een ondernemer het oneens blijft met de reactie van de aanbestedende dienst, dan wel een reactie uitblijft, kan hij een klacht indienen”. Maar ja, hoe weet je nu wanneer een reactie uitblijft. Die reactie kan ook morgen komen. Met toepassing van de modus ponens is dat nog een hele eeuwigheid.

En een in de Gids P gesuggereerde tenderkostenvergoeding? Daarover briest de offerteaanvraag:

Opdrachtgever vergoedt geen kosten voor het opstellen en uitbrengen van een offerte, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan inschrijver) zijn voor risico van inschrijver.

Je kan het een offerteaanvraag noemen, maar een offertebevel is ook wel van toepassing. Bied of ik schiet. Nou moe. Het is toch een vrije markt. Je hóeft niet te reageren hoor. Als ik een schrijfgroep was, was ik er niet eens op ingegaan. Je kan je tijd wel beter besteden. Zat opdrachten van wanhopige ondernemers die moeten reageren op een aanbesteding.

De Gids-P is in 2012 geschreven door een schrijfgroep van vijf experts op het gebied van inkoop en aanbesteden en bood oorspronkelijk een vrijblijvende handreiking voor aanbestedende diensten om het proportionaliteitsbeginsel op een goede manier handen en voeten te geven. Gedurende het wetgevingsproces van de Aanbestedingswet kreeg de Gids-P een andere (formele) status. De Tweede Kamer vroeg middels het amendement Schouten/Ziengs (Kamerstuk 32440, nr. 50, 2 februari 2012) om de omvorming van de Gids-P van een handreiking naar een wettelijk te volgen richtsnoer. Om aan het vereiste van wetgeving te voldoen, is de Gids-P door de schrijfgroep aangevuld met voorschriften. Deze versie van de Gids-P is in januari 2013 uitgekomen en is toen verankerd in het aanbestedingsbesluit

Uit de in de kamerstukken gepubliceerde offerteaanvraag blijkt ook dat er een deadline is voor het onderzoeksrapport naar de herziening van de Gids P. Die is 1 april 2021, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

En ja. Tot slot nog even een ander probleempje. Aanvankelijk is het document opgesteld door de schrijfgroep. Maar nu is het een wet en is het dus openbare tekst. Hoe zit het met het auteursrecht? De schrijfgroep is gewoon zijn auteursrecht nu kwijt? Het teerbeminde document waar nachten lang aan geschreven is op stille zolderkamertjes. En zo nee, dan kan dus ook Aanbestedingsnieuws een soort Gids Q maken met eigen toegevoegde annotaties? De tekst is toch openbaar dan? Aanbestedingsnieuws zei al dat het auteursrecht in de weg stond aan aanbestedingen van schrijfopdrachten?  Zie: Een opdracht voor de content van Kluwer is gegund aan Kluwer – Aanbestedingsnieuws.

Gelukkig kunnen we 17 maart stemmen voor de Kwink-Groep. Oh nee, niet eens. Nee die groep die ons de aanbestedingswetten voorschrijft, wordt gedelegeerd gekozen met een aanbesteding, door de gunningscommissie, op zijn beurt weer bestaande uit mogelijk zelfs maar 1 inkoper. Nu maar hopen dat er tussentijds wel wat contract management plaatsvindt. Naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws is dit dus een ongeoorloofde subdelegatie, maar hoogleraren staatsrecht die zijn tegenwoordig al compleet overspannen van allerlei spoedwetten die niet door de Eerste Kamer zouden hoeven op basis van ook weer andere spoedwetten die maar tijdelijk zijn maar wel al verlengd, en dat naar aanleiding van een tot op heden ongekende rechtsfiguur van het spoed-hoger beroep, die nog niet eens is voltooid. Over aanbesteding durf ik hen dus ook maar niet meer lastig te vallen. Helaas sinds dit jaar wijlen Professor J.M. de Meij draait zich waarschijnlijk nu om in zijn graf . Casebeschrijving_KWINK_groep

oor_het_uitvoeren_van_een_onderzoek_naar_het_stelsel_van_wijziging_van_de_Gids_Proportionaliteit  (= offerte)

Antwoord_op_vragen_van_het_lid_Bruins_over_de_evaluatie_van_de_Gids_proportionaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *