EU Commissie voor de Regio’s wil verplicht duurzaam aanbesteden boven de drempel – Aanbestedingsnieuws

EU Commissie voor de Regio’s wil verplicht duurzaam aanbesteden boven de drempel

De EU Commissie voor de regio’s (CoR) pleit voor een verplichting voor overheden om duurzaam aan te besteden. Daarnaast pleit de Commissie voor belastingmaatregelen op gerecyclede grondstoffen en voor het invoeren van het “vervuiler betaalt”-principe. Dat zegt Babette Winter, die namens de Duitse PES (Partij van Europese Socialisten) zitting heeft in de CoR: “we kunnen niet aan een duurzame circulaire economie bouwen zonder een ambitieus en duidelijk actieplan, en zeker niet zonder de politieke wil, en we moeten burgers met ons meenemen op deze reis.”

De Commissie voor de Regio’s vindt dat groen aanbesteden een verplicht criterium moet worden, voor alle publieke aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Dat, in het licht van een geplande herziening van het aanbestedingsrecht. Lokale bestuurders vragen om verplichte economische verplichtingen voor duurzame aankopen en dringen er bij de Europese Commissie en de Lidstaten op aan om het gebruik van tweedehands grondstoffen te bevorderen met belastingmaatregelen.

Lokale autoriteiten dringen bij de Europese Commissie aan op een grondige herziening van EU ecologische ontwerprichtlijnen. CoR-Leden zijn het erover eens dat de regelingen per product en sector zouden moeten worden onderzocht. Een product zijn milieubelasting zou ook moeten worden beoordeeld op zijn impact gedurende de levenscyclus van het product en moet worden aangetoond op eenvoudig te begrijpen labels. Toekomstige wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie moeten duidelijk maken hoe producenten de totaalkosten van het product over de hele waardeketen moeten internaliseren.

“Het CvdR dringt er er bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten om te erkennen dat het cohesiebeleid vereenvoudigen niet alleen kan worden bereikt door een verbetering van ESIF regelgeving”, aldus de Tsjechische rapporteur van de PES Petr Osvald, afkomstig uit de gemeenteraad van Plzen. “Als we echt het cohesiebeleid willen leveren, moeten alle directoraten van de Commissie een bijdrage leveren, om belemmeringen voor investeringen, weg te nemen, waaronder op cruciale gebieden zoals inkoop en staatssteun “.

 

Bron: Persbericht Eu Commissie voor de Regio’s, 12 oktober 2016
en Persbericht Eu Commissie voor de Regio’s, 11 oktober 2016

Zie voor de richtlijnen voor ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1476488303957&uri=CELEX:32009L0125

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *