Verslag moties schrijfgroep Gids Proportionaliteit gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Verslag moties schrijfgroep Gids Proportionaliteit gepubliceerd

Het verslag van de Handelingen uit de Tweede Kamer over de motie-Bruins (96) en de Gids Proportionaliteit is gisteren gepubliceerd. In het verslag worden de ingediende moties besproken, over onder meer de penvoering van de Gids Proportionaliteit en de toegang van het MKB tot opdrachten, van onder meer fairphone maar ook freelance fotografen. Dat heeft de redactie van Aanbestedingsnieuws hieronder samengevat.

Eppo Bruins: “De ChristenUnie vindt het belangrijk dat overheidsopdrachten op een eerlijke en transparante manier worden aanbesteed. Meer concurrentie zorgt voor een betere toegang van het mkb en voor betere en innovatievere ideeën. Daarom heeft de ChristenUnie er samen met de VVD voor gezorgd dat de Gids Proportionaliteit wettelijk is geborgd. De kracht van de Gids Proportionaliteit is dat het bedrijfsleven en de aanbestedende diensten gezamenlijk hebben vastgesteld wat proportionaliteit is. De evaluatie van de Aanbestedingswet heeft laten zien dat de gids effectief is voor proportionaliteit en uniformiteit. Ook is het veld tevreden over de werking van de gids. ”

Fragment van de Gids Proportionaliteit, de eerste Nederlandse wetgeving in kleur. Met name de status van de oranje stukken is vrij onbekend, red. AN.

Bruins vervolgt: “De minister wil nu de penvoering overnemen van de schrijfgroep, terwijl die juist zo goed werkt. Dat begrijp ik niet en het is ook niet de bedoeling geweest van de indieners van het amendement. Daarom dien ik de volgende motie in.

[…]verzoekt de regering, de huidige werkwijze bij aanpassingen van de Gids Proportionaliteit te handhaven, waarbij de penvoering blijft liggen bij de schrijfgroep met een vertegenwoordiging van aanbestedende diensten en ondernemers […]”

Erik Ziengs van de VVD dient daarop een motie in met dezelfde strekking maar toch anders, namelijk dat het penvoerderschap toch bij de Minister blijft liggen:

verzoekt de regering om bij aanpassing van de Gids Proportionaliteit:
de aanbestedingspraktijk goed te blijven betrekken en te zorgen voor een zware vertegenwoordiging van ondernemers en aanbestedende diensten in de adviescommissie;
te garanderen dat de Kamer goed betrokken wordt door middel van een voorhangprocedure;

Minister Kamps ontraadt deze motie omdat de Gids Proportionaliteit uitvoering geeft aan Europese Regelgeving. De Minister ontraadt de motie Bruins. Kamps geeft aan de boetes te moeten betalen bij een eventuele inbreukprocedure en dat het daarom goed is dat het Ministerie daar over gaat, zodat de uitvoering ervan zich ook niet onttrekt aan de democratische controle.

Het is goed dat wij hierover nu met elkaar spreken, want wij ons moeten realiseren dat ik in mijn functie als minister van Economische Zaken verantwoordelijk ben voor de implementatie en goede uitvoering van Europese regelgeving, Europese richtlijnen over aanbestedingen en aanbestedingsbeginselen zoals de proportionaliteit. Ik ben daarvoor verantwoordelijk en dan ligt het in de reden dat ik, waar nodig, het initiatief kan nemen om aanpassingen in die gids, die wettelijk is verankerd, door te voeren. Dat past in onze democratie. Ik word gecontroleerd door het parlement en als ik ergens niet over ga, dan gaat het parlement er ook niet over. Dan onttrekt het zich eigenlijk aan de democratische controle.

CDA-kamerlid Agnes Mulder vraagt bij de behandeling aandacht voor de kansen van het MKB. Als voorbeeld geeft zij het bedrijf Fairphone. “Dat maakt modulair gemaakte telefoons op basis van goede grondstoffen. Zij proberen daarmee de wereld te veranderen. Zij komen in de aanbesteding niet goed aan bod. Vervolgens komen ze ook niet aan bod bij de overheden om te kunnen worden ingekocht als product, terwijl het juist een Nederlandse innovatie is die we verder willen krijgen. Daarom wil ik dit punt vandaag graag naar voren brengen. Hoe gaat de minister met de 60 miljard aan inkoop door de overheid invulling geven aan dit soort mooie innovaties, die we verder willen krijgen en waarmee we duurzaamheid voorop willen stellen? ”

Mei Li Vos dient hierop de motie voor freelance fotografen in, al eerder besproken in Aanbestedingsnieuws.

Bron: Handelingen II 2016/17, nr. 54
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20162017-57-14.html 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *