Verbouwing van de Noodzetel te Den Haag (een nieuw debacle?) – Aanbestedingsnieuws

Verbouwing van de Noodzetel te Den Haag (een nieuw debacle?)

Laatst geupdate op november 14, 2023 door redactie

Gang met deuren in de Noodzetel. Foto: © gemeente Den Haag

De Noodzetel is sinds 2016 in beheer bij de afdeling Centrale Vastgoedorganisatie (CVDH) van de gemeente Den Haag. Helaas was er sinds het laatste gebruik weinig naar omgekeken en was de bunker onderhevig aan binnengekomen water- en vochtschades. De taak van CVDH was instandhouding. Na de nodige opruim- en herstelwerkzaamheden was de Noodzetel geschikt voor rondleidingen voor onder andere bunkerdagen. Met veel enthousiasme hebben honderden mensen de Noodzetel al mogen bezoeken.  In de afgelopen periode is gezocht naar een geschikte aanvullende invulling van de Noodzetel. CVDH
heeft meerdere haalbaarheidsstudies gedaan voor atelier-, oefen- en archiefruimten. Het Haags Gemeentearchief is dringend op zoek naar ca. 4 km archiefplank en voor de popsector binnen de gemeente is een dringende behoefte aan oefenruimten voor Dj’s en popbands. De gemeente Den Haag wil daarom de voormalige atoomkelder verbouwen tot archiefruimten voor het Haags Gemeente Archief en oefenruimtes voor de popsector. De Noodzetel kent twee potentiële huurders, namelijk het Haags Gemeentearchief – dat één van de twee lagen wil benutten als dependance, en Stichting De Noodzetel – een organisatie die
oefenruimten voor muzikanten exploiteert en die ook geïnteresseerd is in het gebruik van één van de twee lagen.

Het project “de Noodzetel” behelst het verbouwen en inrichten van de voormalige Noodzetel tot een archiefbewaarplaats van het Haags Gemeentearchief (laag -1) en culturele oefenruimten voor de Stichting De Noodzetel (laag -2). De inrichting van de archiefbewaarplaats bestaat voornamelijk uit het plaatsen van een groot aantal (verrijdbare) archiefkasten. De onderhavige opdracht behelst de bouwkundige en installatietechnische transformatie van de Noodzetel aan de Schedeldoekshaven 522 te Den Haag. In totaal betreft het ca. 2.000 m2 bvo. De levering van de verrijdbare archiefkasten maakt geen onderdeel uit van de
onderhavige opdracht; deze levering wordt afzonderlijk aanbesteed.

Thans werkt het ontwerpteam onder leiding van MODUS architecten en ingenieurs aan de uitwerking van het Technisch Ontwerp. De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een voorwaarde voor de opdrachtverlening. Het streven is het contract met de aannemer uiterlijk in september 2023 te ondertekenen. Doel is om het gebouw uiterlijk in april 2024 te kunnen opleveren. Het projectbudget dient nog door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden. De uiteindelijke opdrachtverstrekking zal, na publicatie van de gunningsbeslissing, ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Goedkeuring van het projectbudget door de gemeenteraad is een voorwaarde voor de opdrachtverlening.

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen.

NDR: Fijn dat het gemeentearchief er 4 km archiefplank bij krijgt. Het heeft veel informatie geleverd voor de totstandkoming van het eerste door 3A3 uitgegeven boek. Maar met de oefenruimte gaan hier op de redactie toch de wenkbrauwen omhoog. De Amsterdamse redactie van Aanbestedingsnieuws heeft destijds in haar media Grootoost.nl, Oost-indischebuurt.nl en Zeeburg.nu aandacht besteed aan het Amsterdamse vergelijkbare project MuziQ. Dat MuziQ ging al snel failliet en de gemeente Amsterdam stonk erin voor €15.000.000,-. Sinds het faillissement is het gebouw overgegaan in Q-factory dat voornamelijk bestaat uit hotel, concertruimte en oefenlokalen. Het heeft ook politica Elatik gedwongen tot aftreden omdat zij zonder overleg met de deelraad het budget voor MuziQ had opgehoogd naar €26.000.000,-. Het werd een waar hoofdpijn dossier. Daar in de politiek geldt dat als men ergens over struikelt, men meteen gaat vergaderen over hoe men er nog eens kan struikelen, kan ook dit project een Haags zorgenkindje worden dat met de bouw van Amare vergeleken kan worden. 

Bron: Tenderned maandag 30 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287168

 

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 januari 2023

 

1 thought on “Verbouwing van de Noodzetel te Den Haag (een nieuw debacle?)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *