Contractregister, beleidsreactie en reactie – Aanbestedingsnieuws

Contractregister, beleidsreactie en reactie

Reactie is ook al reactie. Het OSF, de Open Source Foundation, een lobbygroep voor onder meer een open contractregister, heeft een onderzoek gehouden, waar we al eerder over berichtten. Het kabinet heeft een document opgesteld in reactie daarop, getiteld “Beleidsreactie op het rapport van de Open State Foundation”, van de Chief Procurement Officer, waarvan wij niet wisten dat de Rijksoverheid die een had. We ontvingen het tezamen met een persbericht van deze OSF waarin weer een reactie stond op de beleidsreactie.

Volgens de beleidsredactie van ‘s rijks CPO, dat is sinds 2015 Andre Weimar, volgens tenminste Aanbestedingscafé, volgens de staatsalmanak is dat de directeur Inkoop Facilitair en Huisvestingsbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, worden de aanbevelingen voor een open overheid grotendeels opgevolgd.

Zo stelt het rapport onder meer:

Alle informatie over de Rijksinkoop via categoriemanagement wordt in beginsel openbaar. Relevante inkoopinformatie over de gehele inkoopcyclus van het Rijk is nu al openbaar of wordt binnenkort openbaar gemaakt. Zoals marktonderzoek, categorieplannen, Rijksaanbestedingen, Rijkscontracten en Rijksuitgaven. Met het platform wordt deze informatie toegankelijk gemaakt en de dialoog over deze informatie actief gevoerd.

en naar aanleiding van OSF-aanbeveling 4: 4. Creëer een “single source of truth” Een bron van waarheid. Pravda? In de context slaat het natuurlijk nog wel ergens op, dat er niet verschillende versies bestaan van dezelfde afspraak over de rijksoverheid daar kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Maar om maar 1 bron van waarheid aan te houden en die ook nog bij de overheid te leggen, is wat al te gortig. Onze here Jezus was toch de weg, de waarheid, en het leven? Contracten komen van 2 kanten, de overheid bepaalt “de waarheid” niet.

Toch is de beleidsreactie van de rijksoverheid nog positief over dit punt.

Deze aanbeveling volgen wij op. Wij ontsluiten de informatie geordend op één plek en maken we die
gemakkelijker vindbaar en toegankelijk.
Het bouwen van één database is niet wenselijk. Op dit moment wordt veel data en informatie over publieke
aanbestedingen gepubliceerd en opgeslagen binnen diverse online omgevingen. Met voor elke weblink een
eigen perspectief en een specifieke informatiebehoefte, waaraan tegemoet wordt gekomen. Als al deze online
omgevingen op een hoop worden gegooid, gaat dit ten koste van de vindbaarheid, het overzicht en de
samenhang van de informatie over de Rijksinkoop.

Even ter herinnering nog wat de aanbevelingen van dat OSF nu waren:

1. Faciliteer alle vormen van (her)gebruik
2. Publiceer data uit de gehele inkoopcyclus
3. Prioritiseer de publicatie van contract data
4. Creëer een single source of truth
5. Openbaar tenzij
6. Pas de Open Contracting Data Standard (OCDS) toe
7. Ontwikkel mechanismen voor consultatie en onafhankelijke monitoring

Deze beleidsreactie, ondanks dat niet overal aan voldaan kan worden, is toch zeer naar de zin van het OSF, getuige het persbericht. “Knops zet eindelijk deur open voor transparante Rijksinkoop” . Vindt Knops dit ook?

In de beleidsreactie geeft het ministerie grotendeels gehoor aan deze adviezen. De staatssecretaris stelt: “Inkoopinformatie die openbaar gemaakt kan worden, maakt de rijksoverheid openbaar.” Dat zien wij als een belangrijke stap voorwaarts. Nederland loopt op dit ogenblik achter op het gebied van openheid; reden waarom de EU Nederland heeft aangespoord de publieke inkoop transparanter te maken.

We publiceren de documenten bijgaand in dit artikel, dan heeft u het ook bij de hand. Ook opmerkelijk. Begin 2022 komt er dan een aanbesteding voor de ontwikkeling van dit platform. Kan dat dan niet quasi inhouse door TenderNed / Dictu gedaan worden?

©ZaZ 2021

Aanbestedingsnieuws staat er nogal van te kijken. We vonden in dat open contractregister alvast precies wat onze concurrenten binnenhalen. Handig. Maar eigenlijk heb je er als uitgever niets aan. We hebben toch een eigen product met een eigen pricing. Je kan voor een titel niet echt hetzelfde vragen als voor 10 boekenkasten, behalve natuurlijk als het tien lege boekenkasten zijn met maar 1 boek erin. Goed advies is duur betaald. Wij staan er niet in, in dat open contract register. we zijn dan ook nog geen leverancier, maar wat niet is, kan altijd nog komen.

Het deed ons ook een beetje denken dat het toch vreemd is als er een mededingingsautoriteit genaamd NMa is, die verbiedt dat 3a3 Publishing met Kluwer of Elsevier praat over de prijzen van hun producten; terwijl dat dat helemaal niet hoeft omdat die prijzen voor eenieder te begluren zijn in dat openbare contractregister. Is mededinging in de Europese Unie wel afgestemd op aanbesteding? We dachten al eens eerder van niet, dat was met de staatssteun voor breedband.

We vonden het op zich al een heel gekleurde bedoening, een open contractregister en alles openbaar, van alle kleuren toch het meeste rood. We hadden het niet verwacht van het meest rechtse kabinet ooit in Nederland. De terminologie van het open contractregister begint nu ook wel Made in China aan te doen. Maar daar komt dan ook alles wat je vasthoudt nog vandaan. Dat het OSF zelf spreekt van een “belangrijke stap voorwaarts” dat doet ons toch ook wel wat historische belletjes rinkelen. Een stap, is dat ook een soort sprong? Voorwaarts waarheen? Het ravijn in?

Misschien weet u het. Dan heeft u ook weer een reactie. En als u die publiceert, krijgt die wellicht ook weer een reactie. Zo wordt het wel een kettingreactie.

 

Eindrapport-Hoe-ontsluiten-we-inkoopdata-een-inventarisatie-van-de-behoeften-van-hergebruikers-Open-State-Foundation-mei-2021-1

Knops zet eindelijk deur open voor transparante Rijksinkoop – Persbericht Open State Foundation

Beleidsreactie+op+OSF-rapport

Zie eerder:

21 Open source bedrijven eisen open source bij aanbesteding software

Overzicht rijkscontracten gepubliceerd

NEVI Webinar Open Inkoop in Beeld

 

1 thought on “Contractregister, beleidsreactie en reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *