Waar blijft het Friese snelle internet: een analyse – Aanbestedingsnieuws

Waar blijft het Friese snelle internet: een analyse

In 2018 kwam er een rapport uit van de Noordelijke Rekenkamer, prikkelend getiteld: “Internet en een beetje snel graag.” Er werd toen ook een motie aangenomen door de Provinciale Staten, om zo snel mogelijk voor dat snelle internet te zorgen. Met algemene stemmen. En nu is het dan 2021.  Inmiddels stelt de PvdA vragen waarom er nog steeds geen snel internet is, zie daarover het eerder vandaag geposte stuk: http://www.aanbestedingsnieuws.nl/pvda-wil-haast-maken-met-snel-internet-in-friese-buitengebieden/

De Statenfractie van de PvdA wil dat inwoners in het buitengebied zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van snel internet. Dat doel loopt vertraging op, nu de provincie heeft laten weten dat er geen partij is gevonden om de onrendabele adressen in de buitengebieden van Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Waadhoeke, Harlingen en Opsterland aan te sluiten. De provincie laat weten dat er een nieuwe aanbesteding komt waarin niet alle adressen uit Leeuwarden en Opsterland worden meegenomen in verband met een beperkt budget.

De vragen van de PvdA staan hieronder in cursief.

Op 21 oktober heeft GS een brief gestuurd1 over de stand van zaken onrendabele adressen (breedband). Daarin wordt vermeld dat er geen geschikte inschrijvingen zijn op de opdracht om onrendabele adressen in het buitengebied aan te sluiten op een snel internetwerk.
De PvdA wil dat alle inwoners in het buitengebied zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van snel internet en heeft daarom de volgende vragen over de uitkomsten van deze aanbesteding.

1. In de brief is aangegeven dat het uitblijven van een geschikte inschrijving voornamelijk komt door budgettaire redenen. Daarnaast lezen wij dat er geprobeerd is om via onderhandelingen tot een oplossing te komen. Waarop zijn de onderhandelingen uiteindelijk stukgelopen en hoe groot
was het tekort aan budget om te komen tot een succesvolle inschrijving?
2. In uw brief geeft u aan dat u maar een deel van de adressen opneemt in de nieuwe aanbesteding. Kunt u meer duidelijkheid geven waarom adressen uit Leeuwarden en Opsterland niet mee worden genomen in de nieuwe aanbesteding en hierbij aangegeven wanneer deze adressen dan wel worden aangesloten op glasvezel?
3. In uw brief geeft u aan dat u PS zult vragen om extra financiële middelen voor het aansluiten van de inwoners in het buitengebied. Worden de adressen die niet in de nieuwe aanbesteding worden meegenomen van deze middelen aangesloten? Kunt u aangeven hoeveel extra middelen u

©Imgflip 2021

daarvoor nodig verwacht te hebben?
4. Welke voorwaarden worden in de nieuwe aanbesteding gewijzigd? Hoe groot acht u de kans dat er door de aanpassingen wel een succesvolle aanbesteding kan
plaatsvinden?
5. Hoeveel vertraging is er opgelopen door de mislukte aanbesteding en bent u bereid om met aanbestedende partijen afspraken te maken om verdere vertraging te
voorkomen dan wel in te halen

Aha. Er was dus een aanbesteding uitgezet. Je meent het. Nou is dat een manier van een opdracht in de markt zetten die toch alleen maar werkt als er een goede hoeveelheid marktpartijen is dat al bekend is met het klappen van de aanbestedingszweep en zich hier vrijwillig door wil laten martelen omdat het daar wonderwel toch miljoenen mee verdient. We zeiden toch al dat aanbesteden niet werkt.

Aanbestedingsnieuws vindt het maar een beetje vragen naar de bekende weg.

Als er (bijna) niemand is voor wie het interessant is om dat internet aan te leggen, dan komt het er ook niet als je het dan alsnog probeert aantrekkelijk te maken met een onverleidelijke aanbesteding. Getuige de brief van Gedeputeerde Staten loopt het ook nog niet heel erg storm met verzoeken voor snel internet. Natuurlijk, een enkeling wil snel internet. Dat is het punt dus net (net als in zojuist, niet als in niet).

Het is zoiets als dat 3a3 zou zijn blijven wachten op een Aanbesteding voor Rechtsfilosofisch Aanbestedingsadvies, omdat ik er zelf ook niet op zit te wachten en de rijksoverheid kennelijk ook niet. Als de liefde van nul kanten komt, houdt het echt op. Als ik er op zou wachten, kan ik wachten tot ik een ons weeg. Nou t einde van het liedje is wel duidelijk. Ik weeg nog geen ons. Is er dan niks wat hun daar op het Ministerie tot rechtsfilosofisch aanbestedingsadvies kan overtuigen? Waarom zou ik dat in vredesnaam willen. Nou misschien als ik met een baksteen naar hun hoofd gooi. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik kan ze natuurlijk ook nog proberen te paaien maar waarmee, met een gebakje, nee dat vind ik te duur voor wat ‘t waard is en ze mogen het toch allemaal niet aannemen. Misschien een bedorven vis of zo. Niet mijn idee… Daar kwamen ze zelf mee aan zetten, met die makreel. Ze schijnen daar nogal van bedorven vis te houden bij dat PIANOo. http://www.aanbestedingsnieuws.nl/pianoocongres-openlijke-vijandigheid-cant-buy-me-love-either/

Wij weten het ook niet meer, hoor. Misschien moet Friesland allemaal allochtonen ergens vandaan importeren zodat er ineens genoeg belangstelling is voor het trekken van glasvezelkabel en pakistaanse internetcafés. Of misschien moet de PvdA Friesland eens aan PIANOo vragen hoe dat dan toch moet, dat aanbesteden van snel internet. Of misschien moet Friesland gewoon af en toe naar Amsterdam komen voor snel internet. Het is hier best leefbaar. We kunnen Netflix anders ook op een schijfje branden en in een envelop sturen met de postkoets, zeg maar wat je hebben moet.

Zie ook: Ondernemers starten zelf met aanleg glasvezelnetwerk buitengebied Overijssel en zie ook: Schreinemacher geeft niet op: aanbesteden moet simpeler

Dus ja triest maar waar. Internet is dus inderdaad meer een interniet. Het hele debat uit 2018 over internet en een beetje snel graag met de destijds onderliggende stukken, is nog eens goed na te volgen online, behalve voor de Friezen die dat met hun inbelverbinding moeten binnen laten druppelen. Je zal de leveranciers uiteindelijk toch moeten verleiden om zoiets ook te doen. Misschien met boter bij de rotte vis?  https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/479344#ai_4044339

1 thought on “Waar blijft het Friese snelle internet: een analyse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *