CDA vindt excuses voor aanbesteding Kindcentrum Doesburg niet genoeg – Aanbestedingsnieuws

CDA vindt excuses voor aanbesteding Kindcentrum Doesburg niet genoeg

Wethouder Bollen heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor de aanbesteding van het Kindcentrum Doesburg. Het Integrale Kindcentrum komt er voorlopig nog niet. Voor het integrale kindcentrum is een derde aanbesteding stilgelegd nadat aannemers met grote budgetoverschrijdingen op de opdracht hadden ingeschreven.Het lokale CDA is kritisch over de opstelling van de wethouder. “Dat is goed maar nog geen oplossing: hoe en wanneer komt dit IKC er wel?”

Nadat de aannemers hun offertes hadden ingediend bleek het resterende budget fors overschreden te worden. Het college heeft daarom een informatienota en evaluatieverslag opgesteld, welke in de commissie MO is besproken. Naar aanleiding van dat evaluatieverslag concludeert het CDA Doesburg: “Zelden hebben wij in de afgelopen jaren een gemeentelijke document onder ogen gehad wat zo duidelijk bloot legde hoe incapabel de gemeente en portefeuillehouder in zulk een werk hebben geopereerd.”

Bron: Screenshot website CDA Doesburg

Het is toch niet het eerste Integrale Kindcentrum dat met sterke kostenstijgingen te maken heeft. In Den Bosch heeft de PvdA-fractie bij de bouw van een IKC vermoedens van nepotisme geuit en in Zoetermeer ligt de bouw van een Integraal Kindcentrum eveneens stil, nadat een aanbesteed werk resulteerde in een failliete aannemer. Volgens het CDA Doesburg ligt dit aan mismanagement van de wethouder en het ontbreken van projectmatig werken. Of er een vermoeden bestaat tussen het voeren van een aanbestedingsprocedure op zich en de abominabele resultaten ervan, daarover hebben tot nog toe alleen dhr. Stolwijk en 3A3 Consultancy zich openbaar uitgelaten.

Vragen die het CDA Doesburg heeft gesteld ten aanzien van de aanbesteding van het Integrale Kindcentrum:

  1. Hoe verder? We zijn nu ruim een maand verder maar hebben nog geen projectvoorstel gezien. Komt dit als een raadsvoorstel naar de volgende raadsvergadering? Zal dit tevens financieel uitgewerkt zijn? En wie gaan dit oppakken?
  2. Onze fractie vindt het belangrijk conform coalitieakkoord duurzaam te bouwen en duurzaamheidsmaatregelen te treffen waar mogelijk. Is het mogelijk tijdelijk te besparen op duurzaamheid zodat geen m2 ingeleverd hoeven te worden en later vanuit de bijdrage uit het gemeentefonds duurzaamheidsmaatregelen te treffen?
  3. De aanbesteding is beëindigd. Wat waren de kosten van dit proces en welke zijn nog te verwachten doordat uitbreiding van de Anne Frank nog niet mogelijk is?
  4. Het verschil van 400 k is excl kosten van de architect, bouwbegeleiding, leges en de gemiddelde 9% meerwerk kosten. Dat is wellicht 130k meer dan nu genoemd. Heeft de wethouder hier rekening mee gehouden? Hoe denkt hij dit te financieren?
  5. Nu de nieuwbouw/verbouw van de Anne Frank wordt uitgesteld lijkt er nog tijd genoeg voor een nader onderzoek. Komt dit er?
  6. Tenslotte: het waarom. Waarom is er zo slecht gemanaged, niet projectmatig gewerkt en zo niet conform protocollen gewerkt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *