Had windpark sluisbuurt moeten worden aanbesteed? – Aanbestedingsnieuws

Had windpark sluisbuurt moeten worden aanbesteed?

Raadsleden uit Velsen willen weten waarom het windpark in de sluisbuurt niet Europees is aanbesteed. Volgens het raadslid Peter Stam, van Velsen Lokaal, is het windpark onderhands aan Eneco gegund. Dat bericht het Haarlems Dagblad, vandaag. Eneco gaat het windpark aanbesteden, aldus de provincie Noord-Holland. Volgens Stam is Eneco als particulier bedrijf helemaal niet verplicht dat te doen, en had het windpark niet eerst door de provincie bij Eneco terecht moeten komen.

Fragment https://www.youtube.com/watch?v=RY1B_HFP3No

Uit een kort onderzoek van Aanbestedingsnieuws blijkt dat voor het windpark in 2016 bestuurlijk een vergunning is verleend. Een jaar eerder antwoordde het college van Velsen nog dat de provincie terzake van het Windpark Sluisbuurt het bevoegd gezag was: “Op grond van de Elektriciteitswet 1998 is de Minister van I&M bevoegd gezag voor windparken vanaf 100MW en op grond van de Crisis- en Herstelwet (2010) zijn Provinciale Staten bevoegd gezag voor windparken tot 100MW. Kern van het provinciaal beleid is dat het aantal windturbines in Noord-Holland niet wordt uitgebreid om de impact op de leefomgeving en het open landschap te beperken”

De provincie Noord-Holland berichtte daarop 3 augustus 2016 dat het 6 aanvragen voor windparken had vergund, dat zou gebeurd zijn na toetsing door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ODNZKG:

Het gaat daarbij om onderstaande zes aanvragen .

 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie     Nieuwe Hemweg
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Wind Groep Holland BV
  Locatie     Uitbreiding windturbinepark Havenwind (Westpoort Amsterdam)
  Gemeente Amsterdam
 • Aanvrager Eneco Wind B.V.
  Locatie     Windpark Spuisluis
  Gemeente Velsen
 • Aanvrager Tata Steel IJmuiden
  Locatie     Windpark Tata Steel (scenario 3)
  Gemeente  Velsen
 • Aanvrager WP Energiek B.V.
  Locatie     Waardpolder
  Gemeente Hollands Kroon
 • Aanvrager Windmolens Groetpolder B.V.
  Locatie     Groetpolder
  Gemeente Hollands Kroon

Als je iets gratis weggeeft, blijf het hoe dan ook onder de aanbestedingsdrempels. Een vergelijkbare verwarring ontstond rondom de vergunningverlening voor rondvaartboten in Amsterdam. Ook hier werd de uitgifte van vergunningen ten onrechte omschreven als een “aanbesteding”. Daar is de redactie van Aanbestedingsnieuws niet groot genoeg voor.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Aanvragen_windparken

https://www.haarlemsdagblad.nl/ijmond/kritiek-aanbestedingwindpark-spuisluis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *