Bossche PvdA vermoedt nepotisme bij nieuwbouw Signum kindcentra – Aanbestedingsnieuws

Bossche PvdA vermoedt nepotisme bij nieuwbouw Signum kindcentra

Laatst geupdate op april 20, 2017 door redactie

Afgelopen 30 maart verscheen er een rapport van de ombudscommissie Den Bosch naar aanleiding van klachten van QBBF Architecten, over de aanbesteding de bouw van een integraal kindcentrum, door scholengemeenschap Signum. Vandaag pleitte het Bossche PvdA-raadslid Pieter-Paul Slikker, voor nog meer onderzoek naar de “bouwfraude” in Den Bosch.

De PvdA heeft met de aanbesteding van de Kameleon als kapstok,  een familie-fraude bij de aanbesteding van een serie Bossche basisscholen blootgelegd. Raadslid Pieter Paul Slikker vindt het opvallend dat van die serie inschrijvingen voor BBS-scholen  aannemer Timmers uit Rosmalen steeds de laagste was. Alle andere zaten allemaal met hun bedrag steeds vlak bij elkaar! “

Jeroen Bosch, De Goochelaar

Op basis van een raadsbesluit uit 2012 is €6 miljoen uitgetrokken voor het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting. Dat bedrag heeft de gemeente gefaseerd uitbetaald van 2008-2015. De aanbesteding valt dan hoger uit dan gepland. Tot 2012 zijn scholen zelf verantwoordelijk voor hun inkopen en daarmee ook huisvesting. In 2011 wordt er via Signum een Stichting Beheer Kindcentrum opgericht, dat verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen.

In juli 2014 worden door toenmalig directeur Gerard Grondhuis 5 medewerkers van de school ontslagen. Volgens toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur, Jan Timmers, inmiddels sinds 2017 directeur van Signum, was er sprake van wantrouwen van de leerkrachten naar elkaar, zo berichtte Omroep Brabant destijds: “Er was wantrouwen naar elkaar en dan kun je niet meer dezelfde visie hebben.”

De PvdA noemt het opvallend dat een klacht van de architect niet tot onderzoek heeft geleid, tot dat de zaak wordt onderzocht door de Ombudscommissie. “Nog merkwaardiger is dat  – na een rapportage aan de gemeente- met deze affaire niets werd gedaan.”

In een serie vragen aan B&W moet die beerput open worden gelegd
-Er is mogelijk sprake van uitgebreide bouwfraude die veel verder gaat dan alleen de bouw van de Kameleon.
-Het ziet er naar uit dat jarenlang opdrachten zijn gegund aan één en dezelfde aannemer die tevens familielid is van de voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsinstelling Signum .
-Het toezicht van de gemeente rammelde daarnaast en de gemeenteraad werd niet geïnformeerd. Dat moet tot de bodem worden uitgezocht.’

In het onderzoek van de ombudscommissie geeft de gemeente aan dat de gemeente geen wettelijke toezichtsrol heeft ten aanzien van aanbestedingen van scholengemeenschappen, maar wel moet optreden als financier en verlener van de omgevingsvergunning. Of de bouw in orde verloopt, kan de gemeente dan ook niet vaststellen. Volgens de klager bij de ombudsman is de gemeente uit hoofde van zijn rol als financier ook verplicht toezicht te houden op de aanbesteding.

“Een publieke toezichtsrol op de uitvoering van aanbestedingen heeft niemand”, aldus een woordvoerder van 3A3. “Wel is er een klachtenregeling via de Commissie van Aanbestedingsexperts, in aanvulling op de gang naar de rechter.Voor beide instanties geldt, dat als er niet op het juiste moment geklaagd wordt over een aanbesteding, dan kan de aanbesteding nog zo fout zijn, de inkoop blijft dan staan. Alleen de Europese Commissie kan dan nog roet in het eten gooien.

“Een probleem daarbij is dat nepotisme en meer in het algemeen collusie in Nederland niet op zichzelf strafbaar is. Althans probleem, in de politiek vindt lang niet iedereen dit een groot probleem.”

Bron:  Rapport Ombudscommissie, Tenderned, PvdA persbericht.

Zie ook:
http://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=1129&artikel=14207
http://www.omroepbrabant.nl/?news/213521492/Onrust+op+school+Troubadour+in+Rosmalen+is+nog+lang+niet+weg.aspx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *