RWS onderzoekt hoogtedetectie schepen – Aanbestedingsnieuws

RWS onderzoekt hoogtedetectie schepen

Rijkswaterstaat voert de komende tijd bij sluis Gaarkeuken een proef uit met hoogtedetectie van (beroepsvaart)schepen op de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl (HLD).

Met regelmaat vinden op de Nederlandse vaarwegen aanvaringen plaats tussen schepen en bruggen, die grote materiële en immateriële schade kunnen veroorzaken. Als beheerder wil Rijkswaterstaat de veiligheid op en de bereikbaarheid van de vaarwegen vergroten door het aantal ongevallen zoveel mogelijk terug te dringen.

©Rijkswaterstaat 2024

Bestuurders in de regio en omwonenden vragen ook om het minimaliseren van uitval van brugverbindingen door aanvaringen. Een systeem dat de hoogte van (beroepsvaart)schepen detecteert, kan hier mogelijk aan bijdragen. Om daar de eerste stappen in te zetten hebben we onlangs bij sluis Gaarkeuken een testplatform gebouwd waarop het mogelijk is om verschillende technologieën aan te brengen en te testen op bruikbaarheid en toekomstbestendigheid.

De basis voor het testplatform wordt gevormd door het al bestaande hoogtedetectiesysteem dat voor (vracht)verkeer bij tunnels gebruikt wordt, en dat vervolgens geschikt gemaakt is voor gebruik op een vaarweg.

Op dit moment wordt het testplatform gebruikt voor testen met een enkelvoudige laserstraal. Dat is een betrouwbare technologie die op grote schaal in het dagelijkse leven gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de industrie, geneeskunde en telecommunicatie. De lasersensoren functioneren in combinatie met een matrixbord. Als een schip ‘te hoog’ is wordt de laserstraal onderbroken en wordt de schipper geïnformeerd op het matrixbord. Door fluctuerende waterhoogten in combinatie met verschillende brughoogtes is het voor schippers immers niet altijd duidelijk of het schip onder het brugdek door kan.

De eerste resultaten met de enkelvoudige laserstraal zijn positief. We gebruiken de komende periode om dit systeem verder te optimaliseren en bekijkt tevens welke andere technologieën aangebracht kunnen worden op het testplatform. Feedback over het systeem is essentieel, vandaar dat vaarweggebruikers in een later stadium van de proef gevraagd wordt om hun ervaringen te delen. De proef loopt nog tot het einde van het jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *