Innovatiesubsidies voor vergassing afval – Aanbestedingsnieuws

Innovatiesubsidies voor vergassing afval

Vanaf 15 februari 2024 kunnen ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemen RVO DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen, zoals organisch afval. Een productie-installatie zet het organische materiaal dan om in gas. Dit innovatieve proces zorgt voor een duurzame productie van energiedragers en grondstoffen, en is een alternatief voor fossiele grondstoffen.

De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval (zoals biogene reststromen) vergassen. Na dit proces van vergassing ontstaat syngas. Men gebruikt dat voor de productie van groen gas, methanol, geavanceerde transportbrandstoffen, chemicaliën of in de industrie als grondstof. Hierdoor worden -volgens de Rvo dan- hernieuwbare (duurzame) bronnen en gebruiken deze weer als grondstof.

Foto: Pixabay.com

Het geld voor de subsidie komt uit het Klimaatfonds. De subsidie is voor ondernemers die willen investeren in de demonstratie en opschaling van deze vergassingstechnologie. Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-uitstootvermindering in 2030. Hiervoor stelt het coalitieakkoord (van Rutte 4, red)

Men kan de subsidie DEI+: Vergassing van reststromen aanvragen van 15 februari 2024 tot 29 augustus 2024. Het project moet daarvoor voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de richtlijn voor hernieuwbare energie, daarvoor is € 35 miljard beschikbaar.

Zie verder:

https://www.rvo.nl/nieuws/nieuwe-innovatiesubsidie-voor-vergassing-reststromen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *